Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2011

Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2011

Region Värmland leder och samordnar det regionala tillväxtarbetet i regionen. Vårt tillväxtarbete tar sin utgångspunkt i det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer – och känner inga gränser 2009–2013.

Ett viktigt arbete för att genomföra intentionerna i det regionala utvecklingsprogrammet är att stödja olika typer av utvecklingsprojekt. Projektkatalogen är därför även ett led i uppföljningen av Värmland växer.

Syftet med denna projektkatalog är att visa på bredden av projekt och aktörer som på olika sätt bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling. En utveckling som innebär att dagens behov ska kunna uppfyllas, samtidigt som utvecklingen ska lägga grunden för framtida generationers välstånd. I begreppet ”hållbar” ingår dimensioner såsom ekonomisk, social, och miljömässig hållbarhet.

Region Värmland har som ambition att varje projekt som genomförs ska bidra till en positiv utveckling avseende minst en av de horisontella dimensionerna. Årets projektkatalog har temat jämställdhet. Jämställdhet ingår som en del av den sociala dimensionen. I denna projektkatalog har vi valt att samtala med sex projektledare om hur de försöker ta tillvara såväl kvinnors som mäns resurser och kompetenser i projektaktiviteter. Vi har även frågat hur de försöker säkerställa att projektets aktiviteter kommer kvinnor och män till del i lika hög utsträckning.

Genom att arbeta för ökad jämställdhet skapar vi bättre förutsättningar för en region som står för förnyelse, attraktivitet och lönsamhet.

Ladda ner:

Rapport 10:Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2011(pdf) Pdf, 2 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?