Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / 23 949 jobb lediga i Värmland om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020

23 949 jobb lediga i Värmland om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020

Region Värmland har samordningsansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Värmland. I detta arbete ingår att bidra till att skapa förutsättningar för att Värmland ska kunna möta morgondagens utmaningar och möjligheter.

Ett viktigt strategiskt arbete för Region Värmland är att verka för en god kompetensförsörjning i regionen.

Värmland har kommit långt i utvecklingen av olika strategiska processer inom kompetensförsörjningsområdet. Många aktörer har engagerat sig i arbetet och det finns idag ett välutvecklat samverkansklimat i Värmland inom det här området.

God tillgång av kunskap och kompetent arbetskraft är en avgörande faktor för att behålla och utveckla ett konkurrenskraftigt näringsliv och en väl fungerande offentlig sektor i Värmland. I Region Värmlands arbete med säkra en god kompetensförsörjning i regionen hämtar vi kraften i de strategier som finns beskrivna i det regionala utvecklingsprogrammet, Värmland växer – och känner inga gränser 2009–2013.

Den här rapporten har tagits fram av Region Värmland för att belysa Värmlands utgångsläge och de utmaningar som vi gemensamt står inför inom kompetensförsörjningsområdet. Rapporten ska även bidra till en dialog om gemensamma insatser på lokal och regional nivå. Siktet är ställt mot år 2020. Rapporten är även ett del i uppföljningen av målen i det regionala utvecklingsprogrammet gällande strategierna; Höj Utbildningsnivån och Kompetensmatchning.

I det strategiska arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna är det viktigt att vara lyhörd för omvärldens krav och ha förmåga att ta vara på allas resurser. Tillsammans bygger vi vår region genom nyfikenhet och lärande. 

Ladda ner:

Rapport 4: 23 949 jobb lediga i Värmland om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 (pdf) Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?