Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Med migranternas röst II. Hur blir man värmlänning?

Med migranternas röst II. Hur blir man värmlänning?

Från Mogadishu till Molkom, från Kabul till Karlstad, från Asmara till Arvika - hur blir man värmlänning? Denna rapportbok bygger på intervjuer och enkäter med var åttonde migrant i Värmland. 

Av Värmlands dryga 280 000 invånare kommer omkring 20 000 från länder i kris eller krig i Mellanöstern och Afrikas horn. Somliga har levt i Värmland sedan tre, fyra decennier och upplever sig själva som svenskar eller rentav värmlänningar. Andra kom till någon av länets 16 kommuner alldeles nyligen och har så smått börjat förstå och anpassa sig till de normer och värderingar som gäller här: hur man talar, hur man tänker, hur samhället är organiserat, hur alla de friheter och rättigheter man har är förenade med solidariska skyldigheter. Kort sagt hur man gör för att lära sig att leva i det land på jorden som på en rad områden skiljer sig allra mest från de länder man kommer ifrån.

Det finns åtskilliga studier som handlar om hur majoritetsbefolkningen i Sverige ser på migrationen till vårt land. Däremot väldigt få som handlar om hur de som kommit hit upplever sitt nya hemland. Hur trivs de i sin kommun? Vad är bra och vad är dåligt? Vilka kontakter har man med det svenska samhället? I vilken utsträckning umgås man med svenskar? Hur ser medieanvändningen ut - tittar man på svensk TV eller den från hemlandet? De kunskaper man har om pandemin - varifrån kommer de? Hur tänker man sig att kombinera traditionellt familjeliv med många barn och samhällets förväntningar att båda föräldrarna arbetar under större delen av livet? Vad är man själv beredd att göra för att bli mer anställningsbar?

Det är en bok med mängder av statistik och fakta men också bilder och berättelser som skildrar enskilda migranters erfarenheter av att komma till Värmland. Här redovisas aktuella forskningsresultat på en rad olika områden som har med migration, integration och mångfald att göra. Problembilder ställs mot lösningsorienterade förslag som bygger på migranternas egna erfarenheter, tankar och idéer - med migranternas röst.

Ladda ner:

Ladda ner en lågupplöst version av rapporten Pdf, 5 MB.. (5 MB)

Nedan kan du se seminariet som hölls när rapporten släpptes.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?