Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Sverige-Norge – Gränslösa möjligheter

Sverige-Norge – Gränslösa möjligheter

2022 släppte Region Värmland rapporten ”Sverige-Norge – Gränslösa möjligheter”. En rapport med fokus på relationen mellan Sverige och Norge som ska öka kunskapen om våra länders betydelse för varandra.

Framsida för rapport Gänslösa möjligheter

Region Värmland har tagit fram rapporter tidigare, både 2013 och 2015. Rapporterna fick uppmärksamhet långt utanför Värmland och har varit uppskattade för sitt innehåll. Vi vet därför att den nya rapporten är både efterlängtad och behövs.

Pandemins påverkan

Pandemin har varit en utmaning och påfrestning för relationen mellan länderna. Nu gäller det att vi tar vara på de erfarenheter den har gett oss. Vi menar att mycket av kunskapen finns i gränskommunerna och i gränsregionerna.

Samverkan över gränsen har aldrig varit viktigare. Det råder också samstämmighet om att det finns enorm potential i ännu mer samhandling över gränsen. Det är därför vi den här gången titulerar rapporten Gränslösa möjligheter. Värmlands närhet och läge i förhållande till Norge och Oslo pekas också ut som en styrka i Värmlandsstrategin.

Upplägg av rapporten

Arbetet började under våren 2021 med att prioritera vilka kunskapsområden som är mest relevanta och dessa utgör nu olika kapitel i rapporten.

  • För det första ville vi belysa vikten av goda relationer och samverkan mellan Norge och Sverige – och det faktum att relationen är unik i världen.
  • Näringsliv är ett större begrepp som här omfattar teman som handel mellan länderna, export och import, företagande och etableringar samt specifikt besöksnäring och gränshandel.
  • Ett sista område är arbetspendling över gränsen och arbetsmarknad.
  • Vi har så långt det är möjligt försökt belysa frågor utifrån både svenska och norska perspektiv.
  • Allra sist skickar Region Värmland med ett antal rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare i både Sverige och Norge.

Ladda ner

Sverige-Norge – Gränslösa möjligheter (pdf). Pdf, 23 MB.

Rapport från Nordregio

Nordregio är ett forskningsinstitut kopplat till Nordiska ministerrådet. De hjälpte regionen att intervjua regionala aktörer och nyckelpersoner som verkar i Värmland och i den norska gränsfylkena Viken och Innlandet. Nordregios analys och slutsatser har sedan integrerats i vår rapport.

Frågeställningarna i rapporten har framför allt fångat upp erfarenheter från pandemin.

Ladda ner rapporten "Covid19 i gränslandet" (pdf) Pdf, 345 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?