Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Värmlands befolkning 2040

Värmlands befolkning 2040

Region Värmland publicerar en befolkningsprognos var tredje år, med justeringar åren däremellan.

Dessa prognoser bygger på SCB:s befolkningsframskrivningar, och beroende på justeringar i de antaganden som framskrivningarna baseras på kan prognosen för Värmland påverkas i större eller mindre utsträckning.

SCB:s befolkningsframskrivningar baseras på antaganden om dödstal, fruktsamhetstal och flyttningar. Dessa antaganden bygger på utvecklingen under de senaste nio åren och uppdateras varje år, men revideras från grunden var tredje år. Vi har de senaste åren sett en stor påverkan varje år när SCB publicerat sina framskrivningar, varför vi beslutat att publicera en mer genomarbetad prognos var tredje år när SCB reviderar sina antaganden och däremellan publicera kortare justeringar.

Befolkningsprognoserna kan ses som ett "allt-annat-lika-scenario" mot 2040. Om födelsenetton och flyttningsnetton utvecklas på samma sätt som de gjort under de senaste nio åren är det såhär SCB ser befolkningsutvecklingen för Värmland och de värmländska kommunerna.

Av de tre antagandena är det antagandet gällande flyttningar som påverkar prognosen för Värmland mest, eftersom antalet döda och födda är relativt konstant över tid. Under många år är det den utrikes inflyttningen som legat bakom länets befolkningstillväxt, och minskad invandring får en tydlig effekt i en minskad förväntad folkökning i Värmland.

Ladda ner:

Rapport: Värmlands befolkningsprognos 2040 (pdf) Pdf, 878 kB.
Värmlands befolkning 2040 justering 2021 (pdf) Pdf, 463 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?