Trafikläget för våra tåg och bussar

Bussar
Tåg
Planerade störningar
  • Linje 806: Indragen hållplats Granbäck den 27/05-19

    Läs mer
  • Tåg linje 70: underhållsarbete mellan Kil - Kristinehamn från den 20/05 till den 26/05

    Läs mer
  • Tåg linje 74: underhållsarbete på Fryksdalsbanan mellan 18/05 - 31/05

    Läs mer
  • Inga trafikstörningar rapporterade.
Trafikverket – läget i trafiken