Till startsidan
Start /Tillgänglighetsredovisning

Tillgänglighetsredovisning

På denna sida hittar du tillgänglighetsredovisning för Värmlandstrafiks webb, appen Värmlandstrafik och appen Karlstadsbuss.

Värmlandstrafiks webb

Det är Region Värmland som står bakom den här webbplatsen och vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På Region Värmlands webb kan du läsa mer om hur tillgänglig webben är, vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen, hur du rapporterar brister i tillgängligheten samt hur vi testar webbplatsen. 

Här hittar du Region Värmlands tillgänglighetsredogörelse för webben.

Våra appar

Tillgänglighetsredogörelsen gäller för appen Värmlandstrafik, iOS version 4.2.60 offentliggjord den 6 oktober 2020, och Android version 4.2.35 offentliggjord den 22 januari 2021.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

En upphandling av en ny app är genomförd. Denna app kommer att ersätta den befintliga Karlstadsbussappen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla tillgänglighetskriterier när det gäller följande delar:

 • Appen kan idag endast användas i vertikalt läge.
 • Delar av appen är inte helt fungerande med hjälpmedel för synnedsättning, exempelvis skärmläsare eller verktyg för zoomning och förstorad text.
 • Vissa funktioner i appen kräver komplexa fingerrörelser, såsom swipe.
 • Vi arbetar med att tillgängliggöra samtliga delar av appen, och har som mål att få ut en helt tillgänglig version under 2021.
Oskäligt betungande anpassning

Värmlandstrafik åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Tidtabeller för vår trafik.

Du kan alltid få den information du efterfrågar när det gäller uppgifter om hur vår trafik körs genom att kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedan.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Kartfunktioner.

Appens kartfunktioner används ej för navigering, och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i andra delar av appen.

Så har vi testat appen

Appen har testats genom en självskattning som har gjorts av Infospread Euro AB. Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA. Granskningen har skett genom en kombination av manuell utvärdering och automatisk utvärdering med hjälp av olika verktyg för att mäta tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes 2021-06-02.

Nedan beskriver vi hur Värmlandstrafiks app Karlstadsbuss uppfyller kraven om tillgänglighet till digital offentlig service. Här får du också information om vilka kända brister det finns gällande tillgängligheten och hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i vår app.

Hur tillgänglig är vår app?

Alla delar av appen är inte helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt i appen nedan.

En upphandling av en ny app är genomförd. Denna app kommer att ersätta den befintliga Karlstadsbussappen.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Vår app är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt i vår app

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla tillgänglighetskriterier när det gäller följande delar:

 • Appen kan idag endast användas i vertikalt läge.
 • Vissa funktioner i appen kräver komplexa fingerrörelser, exempelvis swipe eller zoomning.
 • Det kan vara svårigheter för personer med nedsatt synförmåga att uppfatta delar av innehållet i vår app, då textalternativ för informationsbärande innehåll saknas på vissa delar.
 • Hjälpmedel för synnedsättning, exempelvis skärmläsare och verktyg för förstorad text, fungerar inte i alla delar av vår app. Problemen består bland annat av strukturer i koder som förhindrar innehåll att bli tillgängligt.
 • Vissa komponenter och textkontraster i vår app brister i sin färgkontrast.
Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Appens kartfunktioner används ej för navigering och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i vår app.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av vår app?

Om du behöver innehåll från vår app som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

Hjälp oss bli bättre

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Oskäligt betungande anpassning

Värmlandstrafik åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Tidtabeller och kartor för vår trafik.

Du kan alltid få den information du efterfrågar om vår trafik genom att kontakta oss på e-post eller telefon. Se kontaktuppgifter nedan.

Så har vi testat vår app

Vi har gjort en självuppskattning av vår app utifrån WCAG 2.1 nivå AA.

Senaste bedömningen gjordes 2021-06-07.

Kontakta oss

Telefonnummer: 0771-32 32 00, knappval 2
E-post: info@varmlandstrafik.se

Se våra öppettider här.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?