Till startsidan
Start /Om Värmlandstrafik

Om Värmlandstrafik

Värmlandstrafik organiserar regiontrafik med buss och tåg, tätortstrafik i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Säffle, skoltrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst och sjukresor i Värmland samt båtbusstrafik under sommaren.

Kollektivtrafik är, tillsammans med hälso- och sjukvård, regional utveckling samt kultur och bildning, en av Region Värmlands fyra övergripande verksamheter.

Vår trafik

Region Värmland Kollektivtrafik organiserar regiontrafik med buss och tåg, tätortstrafik i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Säffle, skoltrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst och sjukresor i Värmland samt båtbusstrafik under sommaren.

Vi upphandlar trafikföretag och samarbetspartners som kör trafiken, bortsett från servicelinjerna som körs i egen regi. Genom att utveckla kollektivtrafiken tillsammans med våra entreprenörer kan vi erbjuda en mer miljösmart och hållbar lösning för våra kunder. Vi upphandlar även de kringtjänster som krävs för att utveckla en kollektivtrafiken. Trafiken utförs under varumärkena Karlstadsbuss och Värmlandstrafik.

Trafik för alla

Våra kunder är resenärer i olika åldrar, från skolungdomar till pensionärer. För att så många som möjligt ska kunna åka i vår ordinarie linjetrafik är fordonen tillgänglighetsanpassade. Vi erbjuder lösningar för olika typer av resor, både i form av biljetter för enkelresor till olika biljettalternativ som passar för pendling i olika format. Våra biljetter finns att köpa hos våra biljettombud, via mobilapp, ombord eller webbsida.

Verksamhetens intäkter och kostnader består av bidrag från regionen, trafikintäkter, biljettintäkter från resenärer samt trafikkostnader.

Organisation

Regionfullmäktige, regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslutar i frågor gällande kollektivtrafiken i Värmland.

Trafikdirektören är kollektivtrafikens högste tjänsteman och direkt underställd regiondirektören som en av åtta direktörer.

  • 220 bussar, 14 tåg och 6 båtar
  • 76 fordon för anropsstyrda transporter
  • 195 skoltrafikfordon
  • Kontor i Karlstad, Munkfors och på Centralsjukhuset i Karlstad
  • Cirka 35 entreprenörer som kör vår trafik

Politisk organisation

Region Värmland Kollektivtrafik under en dag

  • 35 000 resor i den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg.
  • 7 000 personer reser i skoltrafiken.
  • 1 000 beställningar i beställningscentralen.
  • Fordonen i den allmänna kollektivtrafiken kör 5 574 mil, det motsvarar drygt 35 enkelresor från Sveriges sydligaste till nordligaste punkt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?