Till startsidan
Start /Res med oss /Trafikinformation /Planerade banarbeten

Planerade banarbeten

I år kommer det att hända mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken. Bra tycker vi! På Värmlandsbanan ligger exempelvis många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket håller på att byta ut. Dessutom kommer arbetet med nya Karlstads resecentrum att starta i slutet av februari. Under tiden det arbetas på spåren påverkas ofta vår tågtrafik.

Tabellen visar vilka tågsträckor vi behöver ställa in och under vilka tider. Allt eftersom vi har klart om och hur tågtrafiken ersätts fyller vi på tabellen med länkar till denna information.

Banarbeten i vår

Så här läser du tabellen, exempel

Vecka 10, onsdagen den 8 mars, är all tågtrafik på sträckan mellan Kristinehamn och Degerfors inställd under hela dygnet. Information om ersättningstrafik finns i länken till höger.

Vecka

Dag

Datum

Sträcka

Tid

Mer information

12

Måndag-fredag

20-24 mars

Kristinehamn-Degerfors

Dagtid

8915 och 8916 är inställda. Ersättningstrafiken finns i reseplaneraren.

12

Måndag-fredag

20-24 mars

Karlstad-Kristinehamn

ca 07.50-17.00

Läs mer om ersättningstrafiken och ordinarie linjetrafik här.

12

Lördag

25 mars

Karlstad-Kristinehamn

ca

06.00-16.00

Läs mer om ersättningstrafiken och ordinarie linjetrafik här.

13

Måndag-torsdag

27-30 mars

Karlstad-Kristinehamn

ca 08.00-17.00

Läs mer om ersättningstrafiken och ordinarie linjetrafik här.

13

Måndag-torsdag

27-30 mars

Kristinehamn-Degerfors

Dagtid

8915 och 8916 är inställda. Ersättningstrafiken finns i reseplaneraren.

13

Fredag

31 mars

Kristinehamn-Degerfors

Hela dagen

Läs mer om ersättningstrafiken och ordinarie linjetrafik här.

14

Måndag-torsdag

3-6 april

Karlstad-Kristinehamn

08.00-16.00

Läs mer om ersättningstrafiken och ordinarie linjetrafik här.

14

Måndag-torsdag

3-6 april

Kristinehamn-Degerfors

Dagtid

8915 och 8916 är inställda. Ersättningstrafiken finns i reseplaneraren.

14-15

Fredag-Måndag

7-10 april

Kil-Kristinehamn

Hela dygnen

Karlstad C är stängd dessa dygn, vilket påverkar många avgångar på linje 70, 71 och 74. Läs mer om ersättningstrafiken här.

15

Tisdag-fredag

11-14 april

Karlstad-Kristinehamn

08.00-16.00

Läs mer om ersättningstrafiken och ordinarie linjetrafik här.

15

Tisdag-fredag

11-14 april

Kristinehamn-Degerfors

Dagtid

8915 och 8916 är inställda. Ersättningstrafiken finns i reseplaneraren.

14

Fredag

14 april

Arvika-Charlottenberg

21.00-23.00

Ersättningstrafik finns i reseplaneraren.

14

Lördag-söndag

15-16 april

Arvika-Charlottenberg

Hela dagen

Ersättningstrafik finns i reseplaneraren.

14

Lördag-söndag

15-16 april

Karlstad-Kristinehamn

Hela dagen

Ersättningstrafik finns i reseplaneraren.

16

Måndag

17 april

Charlottenberg-Arvika

Morgon

Ersättningstrafik finns i reseplaneraren.

16

Onsdag

19 april

Kristinehamn-Degerfors

10.30-12.30

Ersättningstrafik finns i reseplaneraren.

16

Måndag-torsdag

17-20 april

Torsby-Karlstad

kväll

Kvällståg 8973 ersätts av taxi. Läs mer här.

16

Tisdag-fredag

18-21 april

Torsby-Karlstad

morgon

Morgontåg 8952 ersätts med buss. Läs mer här.

17

Onsdag

26 april

Kristinehamn-Degerfors

Dagtid

8915 och 8916 är inställda. Ersättningstrafiken finns i reseplaneraren.

17

Söndag

30 april

Karlstad-Torsby

Kväll

Kvällståg 8999 ersätts av taxi. Läs mer här.

17

söndag

30 april

Charlottenberg-Karlstad

19-21

Ersättningsbussar finns i reseplaneraren

Hitta ersättningstrafiken i Reseplaneraren

Ersättningsbussarna hittar du också i Reseplaneraren i Värmlandstrafiks app och här på webben. I appen kallas ersättningsbussarna för ”Ersättningsbuss Tåg”. De inställda tågavgångarna är borttagna ur reseplaneraren.

Andra tågoperatörer

Information om hur banarbetena påverkar SJs trafik (sj.se).

Du hittar också denna information i SJs reseplanerare.

Banarbeten i maj

Här hittar du de planerade banarbetena som sker i maj och som påverkar vår tågtrafik. Vi uppdaterar tabellen kontinuerligt.

Vecka

Dag

Datum

Sträcka

Tid

Mer information

18

Måndag

1 maj

Charlottenberg-Kil

Dagtid

Läs mer ersättningstrafiken här.

18

Tisdag-fredag

2-5 maj

Charlottenberg-Karlstad

08.00-15.30

Ersättningsbussar finns i reseplaneraren

18

onsdag

3 maj

Kristinehamn-Degerfors

Dagtid

8915 och 8916 är inställda. Ersättningstrafiken finns i reseplaneraren.

18

Lördag-söndag

6-7 maj

Charlottenberg-Arvika

Hela dygnen

Läs mer ersättningstrafiken här.

18

lördag-söndag

6-7 maj

Kil-Kristinehamn

Hela dygnen

Läs mer om ersättningstrafiken här.

19

Måndag

8 maj

Charlottenberg-Arvika

Morgon

Läs mer ersättningstrafiken här.

19

Måndag-fredag

8-12 maj

Kil-Karlstad

08.00-16.00

Läs mer om ersättningstrafiken här.

19

Måndag-fredag

8-12 maj

Charlottenberg-Karlstad

08.00-16.00

Ersättningsbussar finns i reseplaneraren

19

Lördag-söndag

13-14 maj

Kil-Kristinehamn

Hela dygnen

Läs mer om ersättningstrafiken här.

20

Måndag-onsdag

15-17 maj

Charlottenberg-Karlstad

08.00-16.00

Ersättningsbussar finns i reseplaneraren

20

Måndag-onsdag

15-17 maj

Kil-Karlstad

7.30-16.00

Läs mer om ersättningstrafiken här.

20

Torsdag

18 maj

Charlottenberg-Karlstad

08.00-16.00

Ersättningsbussar finns i reseplaneraren

20

Torsdag

18 maj

Kil-Karlstad

10.00-18.00

Läs mer om ersättningstrafiken här.

20

Fredag

19 maj

Kil-Karlstad

7.30-16.00

Läs mer om ersättningstrafiken här.

20

Fredag

19 maj

Charlottenberg-Karlstad

08.00-16.00

Läs mer ersättningstrafiken här.

21

Måndag-tisdag

22-23 maj

Charlottenberg-Karlstad

08.00-16.00

Läs mer ersättningstrafiken här.

21

Måndag-tisdag

22-23 maj

Kil-Karlstad

07.30-16.00

Läs mer om ersättningstrafiken här.

21

Måndag-tisdag

22-23 maj

Kristinehamn-Degerfors

Dagtid

8915 och 8916 är inställda. Ersättningstrafiken finns i reseplaneraren.

21

Onsdag-torsdag

24-25 maj

Charlottenberg-Kil

08.00-15.00

Läs mer ersättningstrafiken här.

21

Onsdag-torsdag

24-25 maj

Kristinehamn-Degerfors

Dagtid

8915 och 8916 är inställda. Ersättningstrafiken finns i reseplaneraren.

21

Fredag

26 maj

Charlottenberg-Kil

08.00-14.00

Läs mer ersättningstrafiken här.

22

Måndag

29 maj

Charlottenberg-Kil

08.00-14.00

Läs mer ersättningstrafiken här.

Banarbeten i juni

Här hittar du de planerade banarbetena som sker i maj och som påverkar vår tågtrafik. Vi uppdaterar tabellen kontinuerligt.

Vecka

Dag

Datum

Sträcka

Tid

Mer information

23

Måndag-torsdag

5-8 juni

Karlstad-Torsby

Kväll

Kvällståg 8973 ersätts av taxi. Läs mer här.

23

Onsdag-fredag

6-9 juni

Karlstad-Torsby

Morgon

Morgontåg 8952 ersätts med buss. Läs mer här.

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren.

Nya räls, slipers och växlar

På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår. Därför arbetar Trafikverket nu med att byta ut både räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km (start 2022). Genom att rusta upp banan skapas en robust och pålitlig järnväg med skarvfria spår som ger en bekvämt och tyst tågresande.

Nytt resecentrum

Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden. Här kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Resecentrum beräknas börja byggas 2023 och stå klart 2026.

Det 150 år gamla stationshuset kommer fortfarande stå i centrum och vara Karlstads centralstation. En ny mittplattform och nya spår byggs för att fler tåg ska kunna trafikera stationen och både stads- och regionbussar kommer att utgå från området kring stationshuset på Hamngatan och Järnvägsgatan. Hamngatan kommer att få mer karaktären av en stadsgata och nya gång- och cykelvägar och på Vikensidan får Karlstads resecentrum ytterligare en framsida.

Läs mer om Karlstads nya resecentrum här (karlstad.se)

Ökad kapacitet

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

  • tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.
  • järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Mer information

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?