Planerade banarbeten

Även i år arbetas det på spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken. Bra tycker vi! Bland annat är arbetet med Karlstads resecentrum igång. Under tiden det arbetas på spåren påverkas ofta vår tågtrafik.

Banarbeten framöver

Här hittar du de planerade banarbetena som sker i vår och som påverkar vår tågtrafik.

Tidtabeller

Här hittar du tillfälliga tidtabeller vid banarbete. Här finns också tillfälliga tidtabeller vid reducerad trafik på linje 74.

Listan uppdateras löpande.

Arbete med Karlstad centralstation

Linje 70 (Charlottenberg - Arvika - Kil - Karlstad - Kristinehamn - Degerfors)

Vecka 27

Tillfällig tidtabell linje 70 1-6 juli (pdf) Pdf, 798 kB.

Vecka 28

Tillfällig tidtabell linje 70 8 juli (pdf) Pdf, 259 kB.

Vecka 30

Tillfällig tidtabell linje 70 22-25 juli (pdf) Pdf, 265 kB.

Vecka 34

Tillfällig tidtabell linje 70 19-25 augusti (pdf) Pdf, 842 kB.

Vecka 35

Tillfällig tidtabell linje 70 26-30 augusti (pdf) Pdf, 684 kB.

Vecka 37

Tillfällig tidtabell linje 70 9-13 september (pdf) Pdf, 2 MB.

Linje 74 (Torsby - Sunne - Kil- Karlstad - Kristinehamn)

Vecka 27

Tillfällig tidtabell linje 74 1-5 juli (pdf) Pdf, 548 kB.

Vecka 28

Tillfällig tidtabell linje 74 8 juli (pdf) Pdf, 226 kB.

Vecka 30

Tillfällig tidtabell linje 74 22-25 juli (pdf) Pdf, 229 kB.

Vecka 34

Tillfällig tidtabell linje 74 19-25 augusti (pdf) Pdf, 1 MB.

Vecka 35

Tillfällig tidtabell linje 74 26-29 augusti (pdf) Pdf, 673 kB.

Vecka 37

Tillfällig tidtabell linje 74 9-13 september (pdf) Pdf, 517 kB.

Andra tågoperatörer

Information om hur banarbetena påverkar SJs trafik (sj.se).

Du hittar också denna information i SJs reseplanerare.

Två män arbetar vid tågspår. Framför bilden finns gul informationsikon med tåg på.

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren.

Karlstads nya resecentrum

Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande i Karlstad, både för stadstrafiken och regiontrafiken. Här kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum blir en attraktiv del av staden, där centrum knyts ihop med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn.

Hamngatan kommer att få mer karaktären av en stadsgata och nya gång- och cykelvägar och på Vikensidan får Karlstads resecentrum ytterligare en framsida.

Läs mer om Karlstads nya resecentrum här (karlstad.se)

Ökad kapacitet

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

  • tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.
  • järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Mer information

Nu pågår många banarbeten i Värmland. Bra, tycker vi! Då blir vår järnväg bättre och punktligheten och hastigheten blir också bättre. Men medan arbetet pågår påverkas vår tågtrafik. Här hittar du mer information om detta.

Sidan uppdaterad