Till startsidan
Start /Res med oss /Trafikinformation /Linjenät Kristinehamn

Nytt linjenät i Kristinehamn 10 december

Snart lanserar vi ett helt nytt busslinjenät i Kristinehamn med nya linjer och flera nybyggda hållplatser. 60-serien blir ett minne blott, välkommen linje 1–5 och de anropsstyrda linjerna 11–13. Dessutom kör vi trafiken längre på vardagar och fördubblar helgtrafiken.

Det nya linjenätet blir verklighet i samband med tidtabellsskiftet den 10 december 2023. Med skiftet får du som bor och reser i Kristinehamn en bättre, tydligare och mer attraktiv tätortstrafik, som vi hoppas kommer öka det hållbara resandet i staden.

Linjerna har utformats efter antal resande och det resandepotential som finns i Kristinehamn.

Topp 5 – Fem förbättringar som vi hoppas att du kommer gilla

Nya linjesträckningar

Efter önskemål har vi ritat om kartan. Centrum och Brogårdsgymnasiet är de nya stora målpunkterna. Med skiftet blir trafiken tydligare och mer attraktiv!

Senare avgångar

På vardagarna kör vi en timme längre jämfört med nuvarande tabell. Linje 1-4 går sin sista tur cirka 19.30. I övrigt är utbudet i stora delar som idag.

Färre byten

Vi har slagit ihop många korta linjer till längre linjer. Det betyder att du inte behöver byta buss lika ofta. Något vi vet att många uppskattar!

Kortare restider

Restiden till centrum blir snabbare från bland annat Djurgården, Sanna och Kvarnbyn. Att resa mellan centrum och vårdcentralen kommer bara ta tre minuter.

Utökad helgtrafik

Linjerna 1-4 kommer att gå klockan 09.00-18.30 på lördagar (fördubblad trafik!) och 09.00-14.30 på söndagar (söndagstrafik för första gången!).

Gemensam handlingsplan för kollektivtrafik i Kristinehamns kommun

Region Värmland och Kristinehamns kommun har sedan hösten 2019 arbetat med en gemensam handlingsplan för kollektivtrafik i Kristinehamns kommun. Arbetet har bland annat mynnat ut i ett nytt linjenät för tätortstrafiken i Kristinehamn.

Nya hållplatser

För att det nya linjenätet ska bli verklighet bygger Kristinehamns kommun nu ett flertal nya hållplatser.

Mer information

Håll utkik! I god tid under hösten kommer du som bor i Kristinehamns tätort att få mer information om hur dina linjer kommer att gå och hur tidtabellerna ser ut. Mycket kommer att vara sig likt, fast med lite smartare kopplingar och dragningar. Vi ser fram emot att välkomna dig ombord på vår förbättrade trafik i Kristinehamn!

Träffa oss på Kristinehamns höstmarknad!

Har du frågor om det nya linjenätet eller vill du prata om andra frågor som rör vår trafik? Kom och träffa oss på Kristinehamns höstmarknad den 11 oktober.

Linjekarta över Kristinehamns nya linjenät december 2023

På kartan ser du hur linjerna i tätortstrafiken i Kristinehamn kommer att gå efter tidtabellsskiftet i december 2023.

Dagens linjenät har varit i princip detsamma de senaste i över 20 år, samtidigt ser behoven annorlunda ut idag och det är dags att ta ett helhetsgrepp över tätortstrafiken i Kristinehamn för att göra den attraktivare, smidigare och snabbare för Kristinehamnsborna.

Region Värmland och Kristinehamns kommun har sedan hösten 2019 arbetat med en gemensam handlingsplan för kollektivtrafik i Kristinehamns kommun. Arbetet har bland annat mynnat ut i det nya linjenätet för tätortstrafiken i Kristinehamn.

Vi har ritat om kartan så att det nya linjenätet har centrum och Brogårdsgymnasiet som de stora målpunkterna. Vi har också ändrat om så att Kristinehamn får genomgående linjer i stället för flera korta linjer, vilket minskar behovet av att byta linje för att nå dit du ska. Vissa linjer har också fått en genare sträckning och vi har tagit bort de så kallade ringlinjerna (de som bara går åt ett håll, där du måste resa hela varvet runt). Linjerna har också fått nya nummer: Linje 1 till 13.

Genom de här förändringarna kommer restiderna att förbättras kraftigt från bland annat stadsdelarna Djurgården, Sanna och Kvarnbyn.

Utbudet under vardagar kommer i stora delar att likna det som finns i Kristinehamn idag. Här är de största förändringarna:

Längre trafikeringstider!

Vi kör vår trafik en timme längre på vardagarna.
Linje 1-4 har går sin sista tur ca 19.30 (tidigare avgick sista turen ca kl 18.30).

Vi utökar trafiken på helgerna!

Linjerna 1-4 kommer att gå ca kl 9-18.30 på lördagar (fördubblad trafik!) och kl 9-14.30 på söndagar (söndagstrafik för första gången!). Tiderna ska jämföras med kl 9.30-14 på lördagar och ingen trafik alls på söndagar, enligt nuvarande tabell.

Utbudet kommer i stort att likna det som är idag, men vi har döpt om och ändrat sträckningen på vissa av linjerna som framöver kommer att heta linje 1 till 13.

Här är de stora förändringarna:

Centrum och Brogårdsgymnasiet blir centrum för vår trafik

Vi har ritat om kartan så att det nya linjenätet har centrum och Brogårdsgymnasiet som de stora målpunkterna. På så sätt hoppas vi inte bara bättre anpassar våra linjer utifrån efterfrågan utan också bidrar till en levande centrumkärna.

Genomgående linjer

Vi har slagit ihop många korta linjer till färre längre linjer, för att minska behovet av byten.

Genare linjesträckningar

Vissa linjer har också fått en genare sträckning, vilket gör att du kan resa betydligt snabbare från bland annat Djurgården, Sanna och Kvarnbyn. Nu tar det exempelvis bara 3 minuter mellan centrum och vårdcentralen.

Inga fler ringlinjer

Vi har tagit bort de krångliga så kallade ringlinjerna, det vill säga linjer som bara går åt ett håll. Nu går linjen åt båda hållen och du slipper åka hela varvet runt för att komma till en hållplats åt ”andra hållet”.

Området Jakobsberg går från anropsstyrd trafik till linjetrafik.

Strandudden kommer inte trafikeras under vintertabellen.

Linje 3 kommer enbart att gå till Strandudden under sommarperioden. Under vintertidtabellen (slutet av augusti till början av juni) kommer i stället hållplatserna mellan Sörkastet och Picassoskulpturen att trafikeras av den anropsstyrda linjen 13. Anledningen till att denna sträcka får anropsstyrd trafik är att vi ett mycket lågt resande i dessa områden under vintern och att vi genom förändringen kan spara resurser för att köra mer trafik i de områden som har högre efterfrågan.

Hållplats Maxi flyttas.

Som en konsekvens av att de så kallade ringlinjerna försvinner och att hållplatsen Brogårdsgymnasiet tillkommer så kommer ingen linje längre att trafikera Östra Ringvägen och nuvarande hållplatsen ICA Maxi. Resande hänvisas istället till nuvarande hållplatsen Drillsnäppan. Avståndet till den nya hållplatsen blir ca 80 meter längre än nuvarande hållplats. Restiden från ICA Maxi till Tegelslagaregatan kommer å andra sidan att halveras från 12 till 6 minuter.

Ringlinjen 63 tas bort, dragningen ändras och bussen kommer gå i båda riktningarna.

Med den nya linjesträckningen av linje 1 kommer du att kunna resa snabbare. Exempelvis minskas restiden från Tegelslagaregatan till Vårdcentralen från 14 till 4 minuter. Hållplatser kommer att finnas på båda sidorna av vägen.

Hållplatserna Branten, Nilssons gata, Fältvägen och Mossvägen trafikeras endast av anropsstyrd linje.

Hållplats Kolarstigen tas bort.

Hållplats Kolarstigen och Söderled ligger med nuvarande trafik nära varandra och Kolarstigen är inte tillgänglighetsanpassad. Inför tidtabellsskiftet gör vi en ny lösning, där vi slår ihop de här hållplatserna till en ny tillgänglighetsanpassad hållplats. Denna hållplats kommer heta Söderled.

Hållplats Häggvägen tas bort.

Nuvarande lösning med ringlinje tas bort och nya linje 4 kommer starta och sluta vid hållplats Lisas höjd. Reser du från Häggvägen kommer din närmsta hållplats nu att vara Närkevägen ca 350 meter bort

Hållplats Bjurtjärnsgatan tas bort.

Hållplatserna utefter Karlagatan ligger tätt med omkring 200 meters mellanrum. För att få ner restiden för linje 2 tar vi bort hållplats Bjurtjärnsgatan. Reser du från Bjurtjärnsgatan hänvisar vi dig till hållplatserna bredvid, Hembygdsgården och Mandelvägen.

Nuvarande Tegelslagaregatan byter namn till Södra torget.

För att det ska vara lättare att hitta rätt hållplats, både för Kristinehamnare och besökare, byter vi namn på hållplats Tegelslagargatan till Södra torget.

Hållplats Magister Löfs väg byter namn till Stenstalidskolan.

Hållplats Strand byter namn till Strandgården.

Hållplats Coop Forum byter namn till Stora Coop.

Hållplats Kristinegården byter namn till Valhallavägen.

Ny hållplats Stadsparken.

Den nya dragningen av linje 2 innebär att Kristinehamns kommun bygger en ny hållplats på Norra Staketgatan för att bussen ska kunna stanna där.

Ny hållplats Karlaplan.

Den nya dragningen av linje 2 innebär att Kristinehamns kommun bygger en ny hållplats på Karlagatan för att bussen ska kunna stanna där.

 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?