Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2009

Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2009

Region Värmland har sedan den 1 januari 2007 uppdraget att leda och samordna det regionala tillväxtarbetet i regionen. Tillväxtarbetet tar sin utgångspunkt i det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer – och känner inga gränser 2009–2013.

Programmet är Värmlands gemensamma plattform och långsiktiga planeringsdokument. Det är även Region Värmlands prioriteringsverktyg vid projektbeslut.

En av Region Värmlands uppgifter är att fånga upp tillväxtrelaterade projektidéer, initiera projekt och hjälpa till med planering, ansökan, finansiering, genomförande och uppföljning.

Genom att flera olika aktörer planerar och genomför projekt tillsammans finns möjligheten att öka värdet på de satsade resurserna rejält. Man brukar säga att de regionala medlen ”växlas upp”. Hittills har vi i Värmland, tack vara en mycket god samverkan mellan regionens aktörer i partnerskapen, varit framgångsrika när det gäller att ”växla upp” pengar, särskilt från EU:s strukturfonder.

Syftet med denna projektkatalog är att ge en nulägesbeskrivning över vilka projekt som bidrar till att uppfylla målen i Värmland växer. Förhoppningen är att projektkatalogen ska inspirera till att nya projekt initieras men även till möjligheter att finna samverkan mellan projekt. Projektkatalogen presenterar de projekt som Region Värmlands styrelse har fattat beslut om under 2009.

Ladda ner:

Rapport 1: Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2009 (pdf) Pdf, 3 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?