Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Fördelning av projektmedel 2022

Fördelning av projektmedel 2022

I Värmlandsstrategin 2040 har vi slagit fast att vi ska bli ett hållbart Värmland som förändrar världen. Vi gör den resan genom att förbättra livsvillkoren, höja kompetensen, skapa attraktiva platser och stärka konkurrenskraften.

Grunden för Region Värmlands medfinansiering till projektverksamhet, utvecklingsinsatser och företagsstöd är att möta de utmaningar och mål som finns i Värmlandsstrategin 2040 eller via andra strategier och insatsplaner som kopplar till Värmlandsstrategin som exempelvis strategin för smart specialisering. Projektets verksamhet ska relatera till minst ett av de fyra insatsområdena.

Under 2022 var det 46 projekt som beviljades medel av regionala utvecklingsnämnden, och tillsammans fick de drygt 56,5 miljoner kronor. Men utöver detta har projekten även beviljats 140,5 mnkr från andra offentliga finansiärer (inklusive EU-medel) och 47,4 mnkr från privata aktörer. Totalt beviljades alltså drygt 244,4 mnkr till projekt i Värmland under 2022.

Av de medel som beviljades av regionala utvecklingsnämnden under 2022 gick 56 procent till projekt kopplade till insatsområde stärka konkurrenskraften – där det också finns bäst möjligheter att söka EU-medel. Ser vi på den övriga finansieringen blir detta tydligt, då hela 69 procent beviljades till projekt kopplade till stärka konkurrenskraften.

Ladda ner:

Fördelning av projektmedel 2022 – för ett hållbart Värmland som förändrar världen Pdf, 397 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?