Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Värmlands befolkning och näringsliv år 2030 samt flyttströmmar till och från Värmland

Värmlands befolkning och näringsliv år 2030 samt flyttströmmar till och från Värmland

I vår globaliserade värld råder allt hårdare konkurrens om humankapitalet. Majoriteten av Sveriges regioner har under många år haft vikande befolkningssiffror. Värmland är inget undantag.

Vår regions förmåga att kunna attrahera och bibehålla människor och deras kompetenser är en nyckelfråga för Värmlands framtid. De nya jobben och näringarna skapas där det finns tillgång till kompetent arbetskraft.

Att följa, analysera och försöka göra olika scenarier för Värmlands befolkningstillväxt och arbetsmarknad är viktigt då dessa faktorer är avgörande för Värmlands ekonomiska och sociala utveckling. Denna rapport innehåller prognoser för Värmlands befolknings-, näringslivs- och arbetsmarknadsutveckling till år 2030, samt en studie över vilka som under den senaste tioårsperioden flyttat till och från Värmland.

I egenskap av samverkansorgan leder Region Värmland det regionala tillväxtarbetet i Värmland. I detta regeringsuppdrag ingår att kontinuerligt följa hur regionen utvecklas och kan komma att utvecklas. Vi ser prognoserna och flyttstudien som viktiga diskussions- och planeringsunderlag inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. De hjälper oss att skapa handlingsberedskap inför framtiden, men de är även vägledande i prioritering av vilka insatser vi gemensamt behöver göra för att utveckla Värmland i den riktning vi vill. Rapporten är även ett led i uppföljningen av det regionala utvecklingsprogrammet, Värmland växer – och känner inga gränser 2009–2013

Tillsammans bygger vi vår region.

Ladda ner:

Rapport 3: Värmlands befolkning och näringsliv år 2030 samt flyttströmmar till och från Värmland (pdf) Pdf, 4 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?