Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Värmlandsstrategins 33 mål – nulägesanalys

Värmlandsstrategins 33 mål – nulägesanalys

Värmlandsstrategin är Värmlands gemensamma strategi för tillväxt och utveckling i Värmlands län. Strategin antogs av Region Värmlands fullmäktige i november 2013 och gäller från och med januari 2014 till 2020.

Att ta fram en regional utvecklingstrategi är ett statligt uppdrag som i Värmland åligger Region Värmland. Region Värmland är samordnande när det gäller arbetet med Värmlandsstrategin men är bara en av många organisationer som ska se till att den genomförs. 

I Värmlandsstrategin antogs 33 regionala mål mot år 2020.

Den här rapporten inleds med en uppdelning av de 33 målen på Värmlandsstrategins fyra prioriterade områden, Livskvalitet för alla, Fler och starkare företag, Höjd kompetens på alla nivåer och Bättre kommunikationer. 

Uppdelningen är till för att ge målen en hemvist i strategin men för att målen ska uppfyllas krävs ett gemensamt arbete inom flera av de prioriterade områdena. I rapporten presenteras utgångsläget för de 33 målen.

Det görs också en översiktlig bedömning av hur lätt eller svårt det kommer vara att nå de enskilda målen (bedömningen återfinns i de sammanfattande lägestabellerna i slutet av rapporten). Bedömningen kan utgöra en grund för var vi i Värmland behöver fokusera för att nå de uppsatta 33 målen. Samtidigt är målen på en sådan övergripande samhällsnivå att det ofta kan vara svårt att peka ut enskilda insatser för att höja resultaten.

Rapporten ger dock en övergripande bild av läget i Värmland och vilka gemensamma utmaningar länet har framöver. I rapporten visualiseras utvecklingen av de 33 målen i form av kartor, diagram och tabeller. Varje mål innehåller också en kortare analys. Målsättningen har varit att redovisa utvecklingen från 2000 fram till och med senaste år för vilket statistik finns tillgängligt (i allmänhet 2013 men i vissa fall 2012, 2011 och till och med 2010). För flera mål saknas statistik för vissa år, beroende bland annat på ändringar i definitioner eller att data inte kan redovisas på grund av sekretess från den myndighet som tillhandahåller statistiken. Tidsserier redovisas således när så är möjligt. Detsamma gäller könsuppdelad statistik och statistik fördelad på utländsk respektive svensk bakgrund. I allmänhet har könsuppdelad statistik varit tillgänglig i högre grad än statistik över utländsk respektive svensk bakgrund. Rapporten är framtagen i samarbete med Nordregio.

Laddar ner:

Rapport 16: Värmlandsstrategins 33 mål – nulägesanalys (pdf) Pdf, 7 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?