Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Relationen Sverige – Norge och Värmlands roll

Relationen Sverige – Norge och Värmlands roll

Relationen mellan Norge och Sverige har de senaste tio åren blivit allt starkare och viktigare för båda ländernas ekonomier.

Nära 56 000 svenskar har idag sin inkomst helt eller delvis från Norge, som i sin tur är beroende av svensk arbetskraft inom flera viktiga branscher. Ändå saknas idag en nationell statistik över gränshandel, flyttströmmar och arbetspendling mellan länderna.

Fram till 2009 tillhandahöll Statnord vissa siffror regelbundet, men verksamheten finansieras inte längre av Nordiska ministerrådet. I Sverige har enstaka undersökningar genomförts, men ingen myndighet har idag något ansvar för att regelbundet ta fram den sortens underlag.

Den här rapporten har därför arbetats fram av Region Värmland för att täcka kunskapsglappet när det gäller hur Sveriges och Norges utveckling är beroende av varandra. Sammanställningen visar att över 27 000 svenskar idag har arbete – utan att synas i statistiken, eftersom deras arbete finns i Norge. De som arbetspendlar tjänar sammanlagt 8,9 miljarder kronor, men ser i svenska myndigheters ögon ut som nolltaxerare. Det här innebär exempelvis att förvärvsfrekvensen i delar av Sverige, exempelvis Värmland, är missvisande, eftersom de som bor i Sverige men arbetar i Norge inte räknas med. Det innebär också att totalt 11,5 miljarder i svenska löneinkomster från Norge inte syns i statistiken.

En konkret effekt på den lokala nivån blir exempelvis att gränskommunerna varje år hamnar på botten av listan i Rädda Barnens årliga rapport om barnfattigdom, enbart på grund av den missvisande statistiken.

Båda länderna har mycket att vinna på att fortsätta att utveckla de goda relationerna när det gäller såväl handel som andra typer av utbyten. Kompetensen för det finns i gränsregionerna, inte minst Värmland, där såväl myndigheter som privat sektor har en lång erfarenhet av utbyte och handel med Norge. Nu finns också det underlag framtaget som vi behöver ha på regelbunden basis för att fortsätta utvecklingen framåt tillsammans med vårt grannland.

Ladda ner:

Rapport 14: Relationen Sverige – Norge och Värmlands roll (pdf) Pdf, 18 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?