Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Övriga rapporter / Värmlands befolkning 2040

Värmlands befolkning 2040

Denna rapport innehåller en prognos för befolkningsutvecklingen i Värmland gällande folkmängd och befolkningens sammansättning. Prognosen har 2018 som utgångspunkt och sträcker sig till år 2040. I rapporten görs jämförelser med den förväntade befolkningsutvecklingen i riket samt nedslag i de värmländska kommunerna för att visa på skillnader i länet.

Rapporten visar att Värmlands befolkningsutveckling är relativt stabil, men att åldersfördelningen förväntas genomgå en del förändringar till år 2040 som vi även såg i den senaste befolkningsprognosen som sträckte sig till 2035.

Utvecklingen är dock inte entydig för varken kommuner eller åldersgrupper. Antalet barn och ungdomar i åldrarna 0–19 samt antalet personer som är 65 år och äldre väntas öka medan den arbetsföra befolkningen (personer i åldrarna 20–64) väntas minska.

Jämfört med riket är befolkningstillväxten lägre både bland personer i arbetsför ålder och bland äldre. Befolkningstillväxten av barn och unga förväntas däremot relativt vara lik rikets. Vidare kan det konstateras att befolkningsutvecklingen skiljer sig mycket inom länet, både vad gäller förändring i folkmängd och åldersstruktur. Som mest växer befolkningen i Karlstad, sett till den antalsmässiga förändringen. Den procentuellt största ökningen står emellertid Hammarö för. De största minskningarna väntar i kommunerna Hagfors och Torsby.

För Värmlands län som helhet förutsägs en folkökning om 13 500 personer till år 2040. Detta motsvarar en ökning på fem procent från nuvarande befolkningsmängd. Då Värmland både har ett negativt födelsenetto och inrikes flyttnetto kan denna befolkningstillväxt främst härledas till den beräknade invandringen till länet.

Ladda ner:

Värmlands befolkning 2040 (pdf) Pdf, 2 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?