Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Övriga rapporter / BiodriV - Projektutvärdering

BiodriV - Projektutvärdering

BiodriV har till syfte att gynna regional grön tillväxt inom bioenergimarknaden och på sikt öka tillgången på biodrivmedel i regionen.

Därmed ska projektet öka tillgången och användandet av långsiktigt hållbara transporter, samt stärka förutsättningarna för konstruktion och produktion av utrustning och anläggningar i regionen.

Syftet med utvärderingen är att undersöka olika intressenters synpunkter och uppfattningar om projektet, sett till hur de uppfattar hur projektet når upp till nämnda mål, samt få deras bild av hur de ser på hur den upparbetade kompetensen inom projektet bäst tas tillvara efter projektets slut.

Undersökningen har genomförts i två delar. Dels en kvalitativ del där vi under perioden 24 april till 2 juni 2014 genomförde tio telefonintervjuer med ett strategiskt urval av projektets finansiärer, styrgrupp, samt aktörer från offentlig och privat sektor. Dels en kvantitativ del där vi under perioden 30 april till 13 maj 2014 genomförde en webbenkät. Urvalet till enkäten bestod av 94 personer som i någon grad har haft kontakt med projektet under projektperioden. Efter ett utskick och två webbpåminnelser hade vi svar från 25 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 27 procent.

Ladda ner

Projektutvärdering BiodriV (pdf) Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?