Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Övriga rapporter / Orsaker till arbetslöshet i Värmland

Orsaker till arbetslöshet i Värmland

Arbetslösheten i Värmland varierar stort mellan olika kommuner. Den här rapporten undersöker vad som ligger bakom arbets­lösheten och hur kommunerna arbetar med att stötta arbets­lösa invånare. Den pekar också på ut­maningar i det arbetet, och ger förslag på åtgärder som kan förbättra verksam­heterna.

Det är forskare på Karlstads universitet, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson och Jeanette Lämmel, som har genomfört studien på uppdrag av Region Värmland. Under vår­vintern 2023 intervjuades nyckel­personer i kommunernas arbete med arbetslöshets­frågor. Studien "Orsaker till arbetslöshet i Värmland - En kartläggning av kommunernas utmaningar, strategier och förutsättningar" publicerades i september 2023.

Orsaker och utmaningar

Kartläggningen visar att de allra vanligaste orsakerna till arbets­löshet i kommunerna generellt är låg utbildnings­nivå, språk­svårigheter och ohälsa – främst psykisk. I intervjuerna lyfter intervju­personerna en problematik kring Arbets­förmedlingens förändrade roll, och en otydlighet i kommunernas uppdrag, och ett av åtgärds­förslagen i rapporten är att reda ut kommunernas uppdrag.

Studien visar också att många kommuner arbetar på liknande sätt med frågorna, och pekar på tidiga insatser, individfokus och utbildning som viktiga framgångs­faktorer. Att samarbeta mer inom och mellan kommunerna, och skapa gemen­samma utbildningar är andra förslag som lyfts fram i studien.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?