Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Övriga rapporter / Kompetensplattform Värmland - hälsa

Kompetensplattform Värmland - hälsa

Denna rapport innehåller en lägesbild för kompetensförsörjningen av yrkesgrupperna sjuksköterskor, läkare, psykologer, undersköterskor och chefer inom vård, hälsa och omsorg i Värmland.

Denna lägesbild relateras även till motsvarande lägesbilder för riksnivån respektive storstadsregionerna. Analysen tar sikte på år 2020, och uppskattar det framtida behovet av personal inom yrkesgrupperna baserat på den prognostiserade utvecklingen av antalet anställda samt sannolika pensionsavgångar. Detta relateras även till vissa aspekter av tillgången till motsvarande arbetskraft, varande utbildningsläget, antal arbetssökande samt arbetspendling från Värmland till Norge.

Rapportens primära slutsatser är att Värmland överlag tycks följa de historiska och väntade trenderna för yrkesgrupperna såväl på riksnivå som bland storstadsregionerna, med avvikelser främst i enstaka fall och gällande trendernas styrka snarare än deras riktning.

Analysen finner vidare att behovet av ny personal tycks mest trängande i fallet undersköterskor, och minst trängande i fallet psykologer. I fallen sjuksköterskor och läkare ser man ut att kunna möta behoven i stor utsträckning, men inte fullt ut. I fallet chefer är behovet svårt att relatera till någon form av tillgång, då det inte finns någon enhetlig utbildningsgrupp att förhålla yrkesgruppen till. Könsfördelningen är i många fall skev, med stark kvinnodominans inom yrkesgrupperna sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och chefer.

Denna dominans väntas antingen kvarstå eller förstärkas fram till 2020. I fallet läkare är könsfördelningen förhållandevis jämn, och väntas för yrkesgruppen som helhet förbli så under prognosperioden. Bland specialistläkare i allmänmedicin väntas andelen män öka något.

Ladda ner:

Kompetensplattform Värmland - hälsa (pdf) Pdf, 4 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?