Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Övriga rapporter / Tärningen är kastad! En rapport om spelkultur i Värmland och Örebro län

Tärningen är kastad! En rapport om spelkultur i Värmland och Örebro län

Region Värmland och Region Örebro län har under flera år sett ett ökande intresse för spelkultur. Både i de egna regionerna, i Sverige och i världen ägnar sig allt fler människor åt att spela spel och utöva spelkultur.

Det ökade intresset har varit tydligt framför allt inom ideell sektor där det i dag finns många föreningar som bedriver verksamhet inom spelkultur i båda regionerna.

Att intresset för spelkultur har ökat märks bland annat på de ansökningar som Region Värmland har beviljat inom ramarna för bidragsformen Ungdomspengar. Ungdomspengar är ett bidrag som ungdomsföreningar kan söka för att genomföra aktiviteter och arrangemang utifrån deras egna intressen och idéer. Region Örebro län har sett en liknande ökning i framför allt barn och ungas intresse för spelkultur och båda regionerna har lagt märke till hur spelkulturen vuxit i samhället i stort.

Det här har inneburit att regionerna sett ett behov av att öka den egna kunskapen om vad spelkultur är. Först när det finns en kunskap om vad spelkultur är, vilka former den tar och vilka möjligheter och utmaningar som spelkultur står inför, kan regionerna fastställa sin roll i spelkulturens utveckling.

Den här rapporten är skriven för att kunna läsas både i sin helhet och i valda delar, efter läsarens intresse. Därför kommer vissa exempel att presenteras mer än en gång, på olika platser i texten. Avsikten är att rapporten ska fungera både som en introduktion till spelkultur och som en inspiration för den som vill påbörja nya satsningar eller projekt inom spelkulturrelaterade områden.

Ladda ner:

Tärningen är kastad! (pdf) Pdf, 3 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?