Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Övriga rapporter / Den värmländska kompetensförsörjningen

Den värmländska kompetensförsörjningen

Region Värmland har tagit fram en rapport i samverkan med det värmländska näringslivet och offentlig sektor, där man kartlagt den värmländska kompetensförsörjningen. Det har även tagits fram specifika rapporter till Värmlands 16 kommuner.

Region Värmland har kartlagt branschernas kompetensbehov som visar att Värmland i högre grad behöver attrahera kompetent arbetskraft. En uppföljning har gjorts för att även fånga upp hur situationen förändrats under pandemin.

Kommunrapporterna innehåller befolkningsstatistik, arbetslöshet, utbildningsnivå, gymnasiebehörighet, unga som varken arbetar eller studerar, övergång till eftergymnasial utbildning, samt antal anställda per bransch. De bidrar med ett brett underlag för att bedöma det egna utgångsläget och ger en överblick över hur befolkningen förväntas förändras till 2040.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?