Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Övriga rapporter / Lantbruksbaserad biogas i Värmland

Lantbruksbaserad biogas i Värmland

Region Värmland har tagit initiativ till projektet Biodrivmedelsutveckling i Värmland, BiodriV, i syfte att skapa förutsättningar för produktion och användning av biodrivmedel i Värmland.

Förstudier inom två fördjupningsområden har tagits fram, biogas producerad av restprodukter från samhälle och jordbruk (Biogasförstudien) och biodrivmedel från cellulosabaserade råvaror (Bioraffinaderiförstudien). Dessa förstudier färdigställdes i april 2012 och diskuterades vid en workshop i Sunne den 10 maj.

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommuner i Värmlands län och ett antal andra intressenter och pågår från år 2011 till och med 2013. Projektet leds av Energikontor Värmland som är Region Värmlands kunskapscentrum för energifrågor.

Region Värmlands övergripande mål är att skapa förutsättningar för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt i regionen. En satsning på biodrivmedel bedöms kunna bidra till målet genom att skapa möjligheter för etablering av industriell produktion och utveckling av värmländsk industri. Som stöd för utvecklingen krävs samordning och en regional strategi.

Diskussionerna om regionens försörjning av drivmedel i framtiden är högaktuell och det finns behov av samordning för att stödja utvecklingen.

Ladda ner

Lantbruksbaserad biogas i Värmland (pdf) Pdf, 603 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?