Till startsidan

Resvaneundersökning 2023

Allt fler reser hållbart i Värmland och var tredje har möjlighet att jobba eller studera hemifrån. Och fortfarande är bilen det allra vanligaste färdsättet för värmlänningen. Dessa är några av resultaten i Region Värmlands stora resvaneundersökning.

Under våren 2023 har över 40 000 invånare i Värmland haft möjlighet att delta i Region Värmlands historiskt stora resvaneundersökning. Den första sedan 2014.

Undersökningen visar att mycket påminner om hur värmlänningarna reste 2014, men en del har också ändrats. En extra tydlig förändring går att se på de allra kortaste resorna, under 5 kilometer, där det totala bilanvändandet minskat med 32 procent. Bilen är dock fortfarande det allra vanligaste transportsättet. 65 procent av alla resor på vardagar görs med bil jämfört de 33 procent som görs med hållbara transportsätt (cykel 13 procent, gång 10 procent och kollektivtrafik 10 procent). 2014 var fördelningen 71 procent bilresor och 28 procent hållbara resor.

Rapporten visar att mer än var tredje yrkesverksam eller studerande har möjlighet att jobba eller studera hemifrån. En för rapporten ny fråga. Men tiderna då värmlänningarna reser till och från jobbet har inte ändrats avsevärt.

Om reseundersökningen

Undersökningen genomfördes av Enkätfabriken på uppdrag av Region Värmland och Region Örebro län tillsammans med ett flertal kommuner i de båda länen. Respondenterna, som valdes ut slumpvis, svarade anonymt via en webbenkät eller en pappersenkät. Totalt skickades 45 584 enkäter ut till individer bosatta i Region Värmland i

åldersspannet 16–84 år. Undersökningen skickades ut i april 2023 och påminnelser skickades ut i maj och i början av juni. Totalt inkom 12 262 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 27 procent.

Resvaneundersökning är ett viktigt verktyg i många olika typer av samhällsplanering runt om i Värmland. För kommunerna i sin planering och för Region Värmland, som ansvarar för investeringar i den regionala infrastrukturen och för kollektivtrafiken i Värmland.

Ladda ner

Resvaneundersökning 2023 – Region Värmland (pdf) Pdf, 10 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?