Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Övriga rapporter / Integrationsstatistik – Utrikes föddas etablering i Värmland.

Integrationsstatistik – Utrikes föddas etablering i Värmland.

I vår gemensamma regionala utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin, framgår att mångfald är ett av flera perspektiv som genomsyrar strategin och dess genomförande. Mångfald ingår i den sociala dimensionen av strategin som handlar om att vi gemensamt måste arbeta mot olika typer av diskriminering och därigenom öka den sociala sammanhållningen och allas delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen.

Denna rapport innefattar en sammanställning av statistik som på olika vis belyser utrikesföddas etablering i samhället i Värmland. Syftet är att ge ett underlag för vårt vidare integrationsarbete för att de som flyttar till Värmland ska vilja stanna och etablera sig i regionen.

Statistiken har sammanställts i figurer, diagram samt tabeller som bland annat beskriver antal mottagna i respektive kommun, befolkningssammansättning och befolkningsförändring i kommunerna samt utbetalt ekonomiskt bistånd. Rapporten innehåller även statistik för utrikesföddas och kommunmottagnas etablering på arbetsmarknaden samt utbildningsnivå.

Ladda ner:

Integrationsstatistik – Utrikes föddas etablering i Värmland (pdf) Pdf, 3 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?