Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Övriga rapporter / Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2035

Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2035

SCB har på uppdrag av Sveriges 21 regioner tagit fram regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser. Prognoserna beskriver tillgång och efterfrågan för upp till 55 olika utbildningsgrupper. De ger även en översikt av läget på arbetsmarknaden idag och utsikterna för framtiden.

För varje utbildningsgrupp görs också en jämförelse mellan prognosticerat läge för länet och riket som helhet 2035. Exempelvis finns det en risk för brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvården i hela landet. Särskilt stor bedöms bristen på specialistutbildade sjuksköterskor bli. Till skillnad från flera andra län pekar prognosen på att Värmland kommer ha tillräckligt många läkare och grundutbildade sjuksköterskor år 2035. Det är såklart positivt, men det finns också en risk att vi förlorar arbetskraft till andra län.

Syftet med regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser är att ge ett kunskaps- och diskussionsunderlag åt utbildningsplanerare, studie och yrkesvägledare, utredare, branschföreträdare, lärare, forskare, journalister, studerande och andra som vill orientera sig inom området.

Att länka på när du läser

I texten kommenteras om det är vanligt att arbetspendla över länsgräns eller inte, men inte över landsgräns. Eftersom många värmlänningar pendlar över gränsen till Norge kan tillgången på arbetskraft påverkas inom vissa utbildningsgrupper. Exempelvis är det många inom byggverksamhet som arbetspendlar till Norge.

Ladda ner:

Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2035 (pdf) Pdf, 4 MB.

Sammanfattning av regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser (pdf) Pdf, 2 MB.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?