Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Övriga rapporter / BiodriV – Biodrivmedel i Värmland – förstudie 1

BiodriV – Biodrivmedel i Värmland – förstudie 1

Förstudien Produktion och marknad för biodrivmedel som produceras ur restprodukter från samhälle och jordbruk är framtagen av Grontmij på uppdrag av Region Värmland.

Förstudien har beställts för att inom ramen för projekt BiodriV undersöka vilken potential det finns för produktion och användning av biogas i Värmland.

Förstudien visar fördelning och lokalisering av tänkbara substrat och vad olika hänsyns- och tekniknivåer kan innebära. Inom Värmlands gränser finns det outnyttjat organiskt substrat för en realistisk produktion av 180 GWh biogas.

Om sedan allt det outnyttjade substratet verkligen ska omvandlas till biogas är främst en fråga för länets intressenter och aktörer.

Sannolikt kommer de allt högre priserna på fossilt bränsle att på sikt gynna en värmländsk biogasindustri och därmed också bidra till att uppsatta nationella och regionala miljömål nås.

Oberoende av vad som kommer att hända ges här ett underlag för diskussion om praktiska och ekonomiska ställningstaganden. Det ger möjlighet till en regional, långsiktig bedömning av hur Värmlands biogaspotential kan användas på bästa sätt, till gagn för hela regionen.

Ladda ner:

BiodriV – Biodrivmedel i Värmland – förstudie 1 (pdf) Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?