Nu blir all trafik i Säffle dynamisk!

Publicerad

Den 11 december blir pilotprojektet X-linjen i Säffle en del av Värmlandstrafiks ordinarie utbud och Säffle blir först i Värmland med helt dynamisk tätortstrafik.

Sedan X-linjen introducerades för ett år sedan har det kollektiva resandet i Säffle mer än femdubblats. Många har uppskattat den appstyrda tjänsten med en buss som kör dig när du vill och dit du vill i hela Säffle tätort.

– X-linjen har tagits emot över all förväntan och slår resenärsrekord efter resenärsrekord. Nu när ett år har gått kan vi konstatera att X-linjen kört över 14 000 resor, säger Markus Bergman som är trafikchef för regionbuss på Region Värmland Kollektivtrafik.

Väckt stort intresse

X-linjen är först i sitt slag i Sverige och har testats som ett pilotprojekt i Säffle sedan november 2021 genom ett samarbete mellan Region Värmland och Nobina.

– Intresset från andra regioner har varit stort och vi har haft många studiebesök av våra kollektivtrafikkollegor runt om i Sverige, berättar Markus Bergman.
– En tjänst som X-linjen är inte bara resurseffektiv utan den är helt klart en intressant lösning på många platser runt om i landet där det finns efterfrågan, men kanske inte tillräckligt många resenärer för att kunna få till en attraktiv traditionell busslinje, fortsätter han.

Säffleborna får, tack vare det positiva gensvaret, alltså behålla det förbättrade reseutbudet när pilotprojektet upphör. Linje 80, med betydligt färre resande, kommer då att avvecklas för att finansiera förändringen. De anropsstyrda linjerna, linje 84 till 87, kommer att gå enligt oförändrad tidtabell.

Dynamisk trafik som bokas via app

X-linjen är en annan typ av kollektivtrafik, som bokas via en app och trafikerar Säffle tätorts alla hållplatser och därtill ett flertal virtuella hållplatser. Bussen körs bara när någon vill resa och som all annan kollektivtrafik bygger tjänsten på samåkning, där flera resenärer kan boka resor samtidigt från olika hållplatser. Systemet räknar ut den bästa rutten.

Så reser du med X-linjen

Hur bokar jag?

Du bokar X-linjen genom appen Värmlandstrafiks X-linje. Med hjälp av den kan du välja mellan omkring 150 olika målpunkter i Säffle tätort. Är ni flera som vill resa samtidig anpassas rutten efter er gemensamma resa. Om du inte har en smartphone eller av andra anledningar inte har möjlighet att boka din resa digitalt kan du ringa vår beställningscentral på telefon 0771-32 32 00, menyval 1, och boka din resa.

När kan jag resa med X-linjen?

Du kan boka en resa när du vill klockan 06.00-19.00 på vardagar och 10.30-14.30 på lördagar. Förboka gärna din resa så att du vet att du kommer fram önskad tid.

Hur betalar jag?

Du reser på samma biljett (enkelbiljett eller periodbiljett) som i vår övriga trafik i Säffle tätort. Biljetten betalar du smidigast via vår ordinarie app Värmlandstrafik. Du kan också köpa biljett ombord, här betalar du med reskassa på Värmlandskort eller med bankkort.