Till startsidan

Priser

Här hittar du priserna för alla våra biljetter.

Ändringar i priser och biljetter 12 februari

Med anledning av det ekonomiska tuffa läget kommer vi att göra flera ändringar i våra priser och biljetter den 12 februari.

Läs mer om detta här

Enkelbiljett

Alla priser är angivna i kronor. Samtliga priser är inklusive 6 procent moms.

Kundkategori

Tätort*/
närresa**

En zon

Två zoner

Tre zoner

Fyra zoner

Vuxen 20-64 år314969104139
Skolungdom
0-19 år
2331446989
Duo/Familj***5993131198264
Senior 65- år28446497124
Student28446497124
Senior kl 10-14, reskassa ombord2231436485
Barnvagn kl 10-14, reskassa ombord2231436485

*På stadstrafiken Karlstad kostar enkelbiljett 51 kr och Duo/Familj 101 kr vid betalning med bankkort ombord.
**Närresa är en resa på max 10 km längs samma linje och tur. Kan endast köpas ombord på bussen eller tåget.

***Duo/Familj gäller för max 5 personer, varav högst två personer över 20 år. Medföljande barn under 7 år räknas in i totalen.

Pris för övriga enkelbiljetter

Flygbuss

Torsby flygplats, anropsstyrd trafik.

  • Vuxen 20-64 år: 49 kr
  • Senior 65- år / student: 44 kr
  • Skolungdom 0-19 år: 31 kr

24- och 72-timmarsbiljett

Tidsperiod

Vuxen
20-64 år


Student /
senior
65- år

Skolungdom
0 - 19 år

24 timmar tätort

89

79

69

72 timmar tätort

179

159

129

24 timmar länet

299

279

189

72 timmar länet

509

459

319

Periodbiljetter

Alla priser är angivna i kronor. Samtliga priser är inklusive 6 procent moms.

Vuxen 20-64 år


Område

30 dagar

365 dagar

Flex 10/60

Tätort

799

7 990

499

En färg

1 435

14 350

905

Två färger

1 719

17 190

1 195

Länet

1 895

18 950

1 299

Pendlar plus

3 165

-

-


Student / senior 65- år

Område

30 dagar

365 dagar

Flex 10/60

Tätort

559

5 590

379

En färg

1 145

11 450

729

Två färger

1 379

13 790

975

Länet

1 519

15 190

1 059

Pendlar plus

2 525

-

-


Skolungdom 0-19 år

Område

30 dagar

365 dagar

Flex 10/60

Termin

Tätort

405

4 050

309

1 539

En färg

579

5 790

399

2 199

Två färger

685

6 850

525

2 605

Länet

765

7 650

569

2 905

Pendlar plus

1 740

-

-

-

Flex 10/60


Område

Vuxen 20-64 år


Student /
senior 65- år

Skolungdom
0-19 år

Tätort

499

379

309

En färg

905

729

399

Två färger

1 195

975

525

Länet

1 299

1 059

569

Färgområden

Här kan du se vilka kommuner som ingår i respektive färgområde.

Ålderskategorier

Skolungdom: Du räknas som skolungdom fram till den dag du fyller 20 år.
Vuxen: Du räknas som vuxen från och med den dag du fyller 20 år.
Senior: Du räknas som senior från och med den dag du fyller 65 år. Förmånsintyg från Försäkringskassan gäller.
Student: ingen åldersgräns men du ska läsa på en studiemedelsberättigad utbildning, studietakten ska vara minst 50 procent under minst 10 veckor och du ska kunna visa upp studentlegitimation från Mecenat, Westudents eller Stuk.co, märkt med Svensk kollektivtrafiks studentresesymbol.
Barn under 7 år åker gratis i sällskap med betalande resenär (gäller även periodbiljetter). Detta gäller högst två barn per resenär. Barn nummer tre och följande får betala skolungdomspris. 6-åringar som åker ensamma betalar skolungdomspris. Barn under 6 år får inte åka ensamma.

Ålder och/eller rätt till rabatt ska kunna styrkas med legitimation.

Det är din ålder när periodens giltighet startar som avgör.
Exempel: Anna startar en 30-dagars period med skolungdomsrabatt den 5 oktober. Den 6 oktober fyller hon 20 år men hon får resa klart på sin påbörjade period.

Så köper du din biljett Du kan köpa din biljett på många sätt. Här hittar du alla alternativ!
Läs mer om våra biljetter Allt om våra enkelbiljetter och periodbiljetter.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?