Till startsidan
Start /Res med oss /Sjukresor och färdtjänst /Sjukresor /Förseningsersättning servicetrafik

Förseningsersättning servicetrafik

Vid förseningar med servicetrafik gäller vår förseningsersättning. Här kan du läsa om hur du ansöker om förseningsersättning för din sjukresa eller färdtjänstresa.

Ansök om förseningsersättning

Här hittar du formuläret för förseningsersättning (extern webbplats).

Du kan också mejla oss på info@varmlandstrafik.se eller ringa vår kundservice på 0771-32 32 00.

Berätta så utförligt som möjligt vad som har hänt. Gäller dina klagomål vår information vill vi om möjligt ha en kopia på felaktig tidtabell, utskrift från webb, reseplanerare eller liknande, där felet syns.

Förseningsersättning servicetrafik (färdtjänst eller sjukresa)

Om du blir mer än 20 minuter försenad eller om avgången ställs in ersätter vi dig via vår förseningsersättning. För att du ska få ersättning ska förseningen eller den inställda avgången bero på oss, vår trafik eller brister i vår information som gör att du blir sen till ditt resmål. Här kan du läsa mer om hur mycket vi ersätter dig med, på vilket sätt du kan få din ersättning och hur du gör om du valt att resa på annat sätt än med oss.

De här åtagandena gäller dig som åker servicetrafik:

  • Du ska i möjligaste mån ska vara klar för att bli hämtad 10 minuter innan din hämttid.
  • Vid hämtning på annat ställe än din hemadress gäller samma som ovanstående med tillägget att du som kund ska vara uppmärksam på när en förare eftersöker dig.
  • Tänk på att du som kund gör vad du kan för att underlätta din transport.

Ersättning vid försening servicetrafik

Ersättningen ges i form av överföring till ditt bankkonto.

20 – 39 minuter försening 100 kr.

40 – 59 minuter försening 150 kr.

60 – 119 minuter försening 200 kr.

Mer än 120 minuters försening 350 kr.

Ersättning för taxi eller egen bil

Vid en försening på minst 20 minuter kan du välja taxi eller egen bil och därefter begära ersättning av oss. Du hanterar själv taxibeställningen.

Ersättningen för resa med egen bil är för närvarande 18.50 kronor per mil. Maxbeloppet vi ersätter för taxiresa och för resa med egen bil är för närvarande 1313 kronor kronor (1/40 av aktuellt prisbasbelopp).

Vi behöver kvitto för taxiresan i original (eventuell dricks ger vi inte ersättning för) alternativt uppgift om antal körda kilometer med egen bil. Du kan inte få ersättning för både egen bil/taxi och förseningsersättning vid samma resa.

Inga följdkostnader

Vi betalar inte ut ersättning för följdkostnader, exempelvis för att du missar ett viktigt möte, en långväga resa eller går miste om arbetsinkomst.

Tillfälliga tidtabeller

Vid långvariga trafikstörningar tar vi fram tillfälliga tidtabeller som vi informerar om. Om den tillfälliga tidtabellen publicerats minst tre dygn innan, gäller förseningsersättningen utifrån den.

Planerade förändringar

Ersättning gäller inte vid planerade förändringar i trafiken som vi minst tre dygn innan påbörjad resa, har informerat om. Sådan information publicerar vi i vår app och på vår webbplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?