Riksfärdtjänst

  • Riksfärdtjänst innebär en resa utanför kommunens vanliga färdtjänstområde.
  • För att kunna nyttja riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan (du hittar blankett nedan). Kraven för att få tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.
  • Ansökan om riksfärdtjänst ska finnas hos handläggaren senast 15 vardagar före den dag du önskar att resa. Vid storhelger som jul och nyår ska ansökan vara inne senast 20 vardagar innan.
  • Riksfärdtjänsten ska användas för rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Du kan inte få tillstånd om resan av någon anledning redan bekostas av stat, kommun, region eller företag.
  • Beroende på vart du ska resa och vad du klarar av för färdmedel kan du bli beviljad i första hand tåg, buss eller flyg. Allmänna färdmedel i kombination med taxi i andra hand. Som sista alternativ används enbart taxi eller specialfordon.

Ansök om riksfärdtjänst

Du kan ansöka om riksfärdtjänst antingen via vår e-portal eller genom att fylla i formulären nedan och skicka dem till oss (mejl eller post).

Ansök via vår e-portal:

Länk till ansökningsformuläret. 

Ansök via e-post eller post

Ansök genom att fylla i blanketten och skicka via e-post till fardtjanst@varmlandstrafik.se eller skicka via post till oss på Värmlandstrafik.

Ansökan om riksfärdtjänst

Medicinskt utlåtande, riksfärdtjänst

Ansökan för  ledsagare

Om du har behov av ledsagare krävs ett särskilt läkarintyg, kontakta oss så hjälper vi dig med det.

Riktlinjer för riksfärdtjänst

Kostnad

Vägavstånd i kilometer Egenavgift i kronor Under 26 år och studerande
0 – 100 105 74
101 – 125 130 91
126 – 150 165 116
151 – 175 195 137
176 – 200 220 154
201 – 225 255 179
226 – 250 275 193
251 – 275 300 210
276 – 300 320 224
301 – 350 370 259
351 – 400 420 294
401 – 450 455 319
451 – 500 480 336
501 – 600 535 375
601 – 750 600 420
751 – 1000 655 459
1001 – 1250 680 476
1251 – 1500 700 490
1501 och längre 755 529

Ledsagare

Behöver du ha med en ledsagare på resan ska detta beviljas av färdtjänsthandläggaren. Ledsagare kan beviljas om det finns behov under själva resan, inte vistelsen vid resmålet. Det är inte kommunens skyldighet att ordna ledsagare.

Medresenär

Medresenär kan följa med på resan om det finns plats. Om resan sker med taxi eller specialfordon betalar medresenären samma avgift som dig som har beviljats riksfärdtjänst (se tabellen ovan). Sker däremot resan med allmänna kommunikationer, exempelvis buss eller tåg, ska medresenären betala hela sin resekostnad.

Kontakta oss

För information, ring våra handläggare på Värmlandstrafik:
Telefon: 0771-32 32 00, menyval 3.
Telefontid: Helgfri måndag – fredag 08.00 – 12.00


Skriv ut sida