Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har färdtjänsttillstånd.  Resan beställer du hos vår beställningscentral på 0771-32 32 00. Du kan åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.

Här hittar du beställningscentralens öppettider

Läs mer om färdtjänst, ansökan, regler, beställning, priser här
Föreskrifter och regler för färdtjänst

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan.

Mer om riksfärdtjänst: ansökan, regler, beställning, priser
Riktlinjer för riksfärdtjänst

Sjukresor

En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården. När du gör en sjukresor ska du i första hand åka med allmänna kommunikationer.

Läs mer om sjukresor här

Aktuellt

Upphandling Serviceresor Värmland 2023

Den 1 juli 2022 fattade Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland tilldelningsbeslut i upphandlingen av all servicetrafik i Värmland för trafikperioden 2023-09-01 till 2027-08-31.

Här hittar du mer information

Upphandling Riksfärdtjänst Värmland 2023

Den 22 juni 2022 fattade Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslut om att tilldela Cabonline Region Norr AB avtal gällande Upphandlingen av Riksfärdtjänst 2023 för perioden 2023-09-01 – 2027-08-31.

Resa till vaccination mot covid-19

Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland fram till 30 september 2022. Du kan resa med buss och tåg, privat bil eller med servicetrafik. Läs mer på 1177.se 

Så har vi anpassat servictrafiken med anledningar covid-19

En rad åtgärder har genomförts för att det ska vara tryggt och säkert att resa i vår servicetrafik. Läs om detta på vår samlingssida om covid-19.

Så behandlar vi dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss utgör underlag för bedömning av din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst, verkställighet av beslut, uppföljning av utförda resor och statistik. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden ”Myndighetsutövning” och skyddar dina personuppgifter genom kontinuerlig systemövervakning och säkerhetsuppdateringar av våra system för att förhindra intrång.

Läs mer om personuppgiftshantering här

 

Föreskrifter och regler för färdtjänst

Skriv ut sida