Färdtjänst och sjukresor

Dags att boka din julresa

Nu är det hög tid att ansöka om riksfärdtjänst för din jul- och nyårsresa. Under julhelgen är det många som vill resa och därför önskar vi din ansökan i god tid för att kunna boka och samordna resorna.

Ansök om din resa under jul och nyårshelgerna senast den 22 november
Färdtjänstkunder i övriga Värmland ringer 0771-32 32 00, menyval 3 (mån-fre 08:00-12:00), för att beställa blanketter.

Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, senast den 22 november.

Färdtjänstkunder i övriga Värmland som ska beställa färdtjänst för julhelgen ska boka sin resa senast den 17 december.

Ansökningsblanketter finns också på www.regionvarmland.se/resor-och-trafik/ kollektivtrafikmyndighet/fardtjanst

Färdtjänst

Färdtjänst är bara till för dig som har färdtjänsttillstånd.  Resan beställer du hos vår beställningscentral på 0771-32 32 00. Du kan åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.

Karlstads kommun har andra regler. Bor du där är det inte vi som tar emot din beställning (se länk nedan).
Läs mer om färdtjänst, ansökan, regler, beställning, priser här
Föreskrifter och regler för färdtjänst

Från och med 1 juli ingår även färdtjänsten i i Karlstads kommun i Region Värmland.
De praktiska förändringar för färdtjänstkunderna blir få.
Priser, regler, de förare som kör våra fordon och de handläggare som tar emot ansökningarna för färdtjänsttillstånden och riksfärdtjänst är samma som tidigare. Även telefonnumren är desamma.
Det som blir nytt är att det är Region Värmland som kommer att stå på besluten och det är även regionen som kommer att informera om nyheter och eventuella förändringar.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan.

Mer om riksfärdtjänst: ansökan, regler, beställning, priser
Riktlinjer för riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst i Karlstad

Bor du i Karlstads kommun?
Från och med den 1 juli övertas färdtjänsten i Karlstads kommun av Region Värmland.
Förändringarna blir knappt märkbara för dig som kund.
Läs mer här hur det kommer att fungera

Sjukresor

En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården. När du åker till sjukvården eller tandvården ska du i första hand åka med allmänna kommunikationer. Klicka på länkarna och läs mer:

Läs mer om sjukresor här

 

Föreskrifter och regler för färdtjänst