Färdtjänst och sjukresor

Aktuellt: Resa till vaccination mot covid-19

Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland. Det gäller till och med 30 juni eller till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd. Du kan resa med buss och tåg, privat bil eller med servicetrafik. Läs mer på 1177.se 

Information om covid-19 till dig som beviljats resa med riksfärdtjänst

Vi har alla ett ansvar att förebygga smittspridningen av covid-19. Extra försiktighet är viktigt inte minst i situationer då vi träffar andra människor, till exempel i kollektivtrafiken. En resa med riksfärdtjänst görs oftast tillsammans med andra resenärer och därför är det av största betydelse att du endast genomför resan om du är helt frisk.

Covid-19 information för dig som beviljats riksfärdtjänst text: Detta gäller: • Om du har symtom som kan bero på covid-19 ska du inte resa alls. Du har ett eget ansvar att själv avboka resan. Detta gäller för såväl framresa som återresa. • Du kan bli nekad att resa med riksfärdtjänst om förare, eller annan ombordpersonal, anser att du uppvisar symtom. • Restriktioner och förhållningssätt kan komma att ändras. Symtom på covid-19 Enligt Folkhälsomyndigheten är de symtom som rapporterats in följande: • hosta • feber • andningsbesvär • snuva • nästäppa • halsont • huvudvärk • illamående • muskel- och ledbesvär

Välkommen att kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar på det du just läst kan du höra av dig till oss på färdtjänsten Region Värmland Kollektivtrafik (telefontid på vardagar klockan 09.00-12.00):

Karlstads kommun: 054-540 46 10
Övriga Värmland: 0771-32 32 00 (knappval 3).

Tack för att du bidrar till trygga och säkra resor. Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen!
Region Värmland Kollektivtrafik

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har färdtjänsttillstånd.  Resan beställer du hos vår beställningscentral på 0771-32 32 00. Du kan åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.

Här hittar du beställningscentralens öppettider

Läs mer om färdtjänst, ansökan, regler, beställning, priser här
Föreskrifter och regler för färdtjänst

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan.

Mer om riksfärdtjänst: ansökan, regler, beställning, priser
Riktlinjer för riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst i Karlstad

Sedan 2019 ingår färdtjänsten i Karlstads kommun i Region Värmland. Handläggning av ansökningar, priser, regler och förare är samma som tidigare. Det som blir nytt är att det är Region Värmland som kommer att stå på besluten och det är även regionen som kommer att informera om nyheter och eventuella förändringar.

Läs mer om förändringen

Sjukresor

En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården. När du gör en sjukresor ska du i första hand åka med allmänna kommunikationer.

Läs mer om sjukresor här

Så behandlar vi dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss utgör underlag för bedömning av din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst, verkställighet av beslut, uppföljning av utförda resor och statistik. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden ”Myndighetsutövning” och skyddar dina personuppgifter genom kontinuerlig systemövervakning och säkerhetsuppdateringar av våra system för att förhindra intrång.

Läs mer om personuppgiftshantering här

 

Föreskrifter och regler för färdtjänst

Skriv ut sida