Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst

Färdtjänst är bara till för dig som har färdtjänsttillstånd.  Resan beställer du hos vår beställningscentral på 0771-32 32 00. Du kan åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.

Karlstads kommun har andra regler. Bor du där är det inte vi som tar emot din beställning (se länk nedan).

Läs mer om färdtjänst, ansökan, regler, beställning, priser här
Föreskrifter och regler för färdtjänst

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan.

Mer om riksfärdtjänst: ansökan, regler, beställning, priser
Riktlinjer för riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst i Karlstad

Bor du i Karlstads kommun?
Här är länk till din information om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Sjukresor

En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården. När du åker till sjukvården eller tandvården ska du i första hand åka med allmänna kommunikationer. Klicka på länkarna och läs mer:

Läs mer om sjukresor här

 

Föreskrifter och regler för färdtjänst