Färdtjänst och sjukresor

Aktuellt covid-19:

Resa till vaccination mot covid-19

Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland. Det gäller till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd. Du kan resa med buss och tåg, privat bil eller med servicetrafik. Läs mer på 1177.se 

Så påverkas servicetrafiken av pandemin

En rad åtgärder har genomförts för att det ska vara tryggt och säkert att resa i vår servicetrafik. Läs om detta på vår samlingssida om covid-19.

 

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har färdtjänsttillstånd.  Resan beställer du hos vår beställningscentral på 0771-32 32 00. Du kan åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.

Här hittar du beställningscentralens öppettider

Läs mer om färdtjänst, ansökan, regler, beställning, priser här
Föreskrifter och regler för färdtjänst

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan.

Mer om riksfärdtjänst: ansökan, regler, beställning, priser
Riktlinjer för riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst i Karlstad

Färdtjänsten i Karlstads kommun i Region Värmland. Handläggning av ansökningar, priser, regler och förare är samma som tidigare. Det som blir nytt är att det är Region Värmland som kommer att stå på besluten och det är även regionen som kommer att informera om nyheter och eventuella förändringar.

Läs mer om förändringen

Sjukresor

En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården. När du gör en sjukresor ska du i första hand åka med allmänna kommunikationer.

Läs mer om sjukresor här

Så behandlar vi dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss utgör underlag för bedömning av din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst, verkställighet av beslut, uppföljning av utförda resor och statistik. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden ”Myndighetsutövning” och skyddar dina personuppgifter genom kontinuerlig systemövervakning och säkerhetsuppdateringar av våra system för att förhindra intrång.

Läs mer om personuppgiftshantering här

 

Föreskrifter och regler för färdtjänst

Skriv ut sida