Sjukresor och färdtjänst

Region Värmland ansvarar för organisering av servicetrafiken i Värmland. Här ingår bland annat sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst.

Sjukresor

En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården. När du gör en sjukresa ska du i första hand åka med allmänna kommunikationer.

Läs mer om sjukresor här

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har färdtjänsttillstånd i Värmlands län.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan.

Aktuellt

Upphandling Serviceresor Värmland 2023

Den 5 september 2023 fattade Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland tilldelningsbeslut i upphandlingen av all servicetrafik i Värmland.

Här hittar du mer information

Upphandling Riksfärdtjänst Värmland 2023

Den 22 juni 2022 fattade Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslut om att tilldela Cabonline Region Norr AB avtal gällande Upphandlingen av Riksfärdtjänst 2023 för perioden 2023-09-01 till 2027-08-31.

Så behandlar vi dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss utgör underlag för bedömning av din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst, verkställighet av beslut, uppföljning av utförda resor och statistik. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden Myndighetsutövning och skyddar dina personuppgifter genom kontinuerlig systemövervakning och säkerhetsuppdateringar av våra system för att förhindra intrång.

Läs mer om personuppgiftshantering här.

Sidan uppdaterad