Till startsidan

Användarvillkor WiFi ombord

Nedan kan du läsa om användarvillkoren för att använda WiFi ombord på våra tåg.

Bäste resenär, för att få tillåtelse att använda WiFi-tjänsten ombord måste läsa igenom och acceptera nedan användarvillkor. Genom att använda WiFi-tjänsten ombord har du ingått avtal med Värmlandstrafik och accepterat villkoren i denna avtalstext.

Den här WiFi-tjänsten gör det möjligt att ansluta till internet.

Som alltid när man ansluter något till internet så sker detta på egen risk, det är du som ansvarar för din WiFi-aktiverade laptop/mobiltelefon/läsplattas (benämns ”surf-enhet” i texten nedan) säkerhet. Vi rekommenderar att alltid använda t.ex. ett uppdaterat antivirusskydd och att använda krypterad kommunikation till/från din surf-enhet.

Internetanslutningens kvalitet och kapacitet varierar bland annat beroende på aktuella mobilnäts kapacitet i det område där fordonet befinner sig och antal användare av WiFi-tjänsten. Värmlandstrafik kan därför inte garantera en viss hastighet eller kvalitet på internetanslutningen.

Värmlandstrafik tar inte på sig något ansvar för varor, tjänster, information, mjukvara eller annat material som du har införskaffat när du har använt internet ombord.

Värmlandstrafik förbehåller sig rätten att blockera eller på annat sätt begränsa tillgång till webbsidor, tjänster och annat innehåll på internet.

Visst material på internet är inte lämpligt för minderåriga. Var vänlig och visa hänsyn till dina medresenärer, inklusive minderåriga, och deras rättigheter när du använder WiFi-tjänsten.

Värmlandstrafik tar inget ansvar för om det är något fel på din surf-enhet, eller om tjänsten inte fungerar med din surf-enhet.

Du får endast använda tjänsten för eget bruk och i enlighet med dessa användarvillkor. Du får inte vidaresälja tjänsten eller på annat sätt utnyttja tjänsten för att tillhandahålla kommersiella tjänster.

Du ansvarar för allt innehåll som skickas eller laddas hem med hjälp av tjänsten. Det är inte tillåtet att skicka eller avsiktligt ta emot:

 • Mycket stora datamängder eller mycket långa sessionstider i en omfattning som leder till att det kan uppstå problem för andra användare till WiFi-tjänsten eller som på annat sätt orsakar skada, störning eller olägenhet på WiFi-nätet ombord eller annat nät;
 • Utskick som besvärar andra användare;
 • till exempel massutskick av e-post;
 • Datorvirus;
 • Material som är upphovsrättsligt skyddat (gäller inte om erforderligt tillstånd finns) eller som har olagligt innehåll, till exempel barnpornografi, hets mot folkgrupp och förtal;
 • Material som har manipulerats så att det framstår som att det skickats från någon annan än den egentliga avsändaren;
 • Något som på annat vis strider mot lag eller mot myndighetsföreskrift eller mot beslut eller på annat vis står i strid med dessa användarvillkor.

Begränsning av Värmlandstrafiks ansvar

Värmlandstrafik tillhandahåller anslutningen till internet ”i befintligt skick”. Värmlandstrafik frånsäger sig därmed allt ansvar vad gäller kvalitet, tillförlitlighet, prestanda och lämplighet för ett visst syfte.

Värmlandstrafik garanterar inte att tjänsten eller servern som användaren kopplar upp sin surf-enhet mot, via WiFi-tjänsten, är fri från virus eller dylikt. Du ansvarar själv för att den surf-enhet som du ansluter till tjänsten har de skydd som du anser lämpliga, till exempel virusskydd, brandvägg etcetera och att kommunikationen till/från din surf-enhet är krypterad eller på annat sätt skyddad när du anser att så är lämpligt.

Värmlandstrafik är inte ansvarig för skada du lider i anslutning till ditt nyttjande av tjänsten, såsom till exempel förlorad vinst, avbrott av affär, förlust eller förvanskning av information eller data eller skada på utrustning eller andra tillgångar.

Skydd av personuppgifter

Värmlandstrafik samlar in och lagrar personuppgifter.

Värmlandstrafik använder dina personuppgifter för att uppfylla avtalet med er, i form av att tillhandahålla WiFi-tjänsten ombord och för att arbeta fram statistik i syfte att anpassa tjänsten.

WiFi-tjänsten används också för att uppskatta antalet resenärer ombord på tågen.

Värmlandstrafik samlar in följande personuppgifter när du befinner dig inom WiFi-tjänstens räckvidd med en surf-enhet:

 • MAC-adress
 • DeviceName
 • SSID, dvs WiFi-nät som surf-enheten försöka ansluta sig till
 • Tidpunkt
 • Fordonsidentitet
 • Fordonets GPS-position
 • Tågnummer/tur/omlopp

När din surf-enhet är ansluten till tjänsten samlas också nedan information in:

 • Lokalt IP-nummer

Om du kontaktar Värmlandstrafik för support via WiFi-tjänstens ombordwebbportal samlar vi in följande personuppgifter:

 • E-postadress
 • Ämne och innehåll i meddelandet
 • Tidpunkt för meddelandet
 • MAC-adress
 • Fordonets identitet

Om du kontaktar Värmlandstrafik via e-post samlar vi in följande personuppgifter:

 • E-postadress
 • Ämne och innehåll i meddelandet
 • Tidpunkt för meddelandet

Värmlandstrafik är en del av Region Värmland som i sin tur är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att kontakta Region Värmland om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter.

Du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Region Värmland om du anser att Värmlandstrafik behandlar personuppgifter felaktigt.

Personuppgifterna sparas under maximalt ett (1) år, eller så länge som det krävs enligt lag eller annan författning.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på personuppgiftsbehandling@regionvarmland.se

Gällande lagstiftning

Dessa användarvillkor lyder under svensk lag.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?