WiFi-spårning

Värmlandstrafik räknar resenärer och analyserar resenärsströmmar med hjälp av WiFi-spårning. Här berättar vi om hur vi använder dina uppgifter för att förbättra resor, tjänster och säkerhet på och omkring våra tåg.

Här förekommer WiFi-spårning

Tågen har utrustats med WiFi-spårning, detta betyder att vi lyssnar efter och samlar in WiFi-signaler som mobiltelefoner, läsplattor och datorer sänder ut.

Stationerna har inte utrustats med WiFi-spårning men när tågen befinner sig vid station kommer WiFi-signaler från mobiltelefoner, läsplattor och datorer i närheten också att hanteras.

Utrustningen ombord på tågen kan under färd även registrera WiFi-signaler som finns i direkt
närhet till järnvägsrälsen men dessa kommer inom någon sekund från mottagandet att kastas bort och inte analyseras vidare.

Vad använder vi uppgifterna till?

För att kunna förbättra vår trafik, våra tjänster och säkerheten är det viktigt att få inblick i resenärsflöden samt antalet resenärer ombord på varje tågavgång. De uppgifterna får vi via Wifi-spårningen. Om du inte vill delta kan du stänga av WiFi på din enhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi använder MAC-adressen som din telefon, läsplatta eller dator sänder ut i via WiFi-signaler. För att skydda dina personuppgifter kopplas din MAC-adress till ett anonymt löpnummer som i sin tur skickas vidare till en server för vidare analys. Kopplingen mellan löpnumret och din MAC adress lämnar aldrig tåget och raderas varje natt.

Med vem delar vi personuppgifter?

Vi delar dina personuppgifter med Oxyfi AB, vår leverantör av teknisk lösning.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Din MAC-adress och kopplingen till löpnumret sparas som längst under 24 timmar. Det anonymiserade löpnumret sparas på servrar upp till 5 år.

Laglig grund för vår databehandling är allmänintresse och myndighetsutövning.


Skriv ut sida