Till startsidan

Gymnasiet

Du som är berättigad till bidrag för resor till gymnasiet får din gymnasiebiljett från din hemkommun.

Du kan välja att få gymnasiebiljett digitalt via Värmlandstrafiks app eller på ett resekort. I första hand rekommenderar vi att du väljer att ha biljetten digitalt.

Beroende på var du bor gäller olika regler för din gymnasiebiljett. Värmlandstrafiks biljett gäller för gymnasiestudenter i hela länet med undantag för dig som bor i Karlstads tätort, du får istället din biljett från Karlstadsbuss.

Gymnasiebiljetten gäller inte som delbetalning eller i kombination med andra biljetter vid resor utanför giltighetsområdet.

Steg 1: Ansök om digital gymnasiebiljett

 1. Ansökningar om digital gymnasiebiljett görs på respektive kommuns hemsida, inloggning sker med bank-id.
 2. När du ansökt får du ett sms när din biljett kan laddas ner till appen.

Steg 2: Skapa ett konto i Värmlandstrafiks app

Du behöver ha Värmlandstrafiks app nedladdad. Gör så här för att skapa ett konto i appen till vilken din gymnasiebiljett laddas ned:

 1. Starta appen.
 2. Välj “Mitt konto” i huvudmenyn och klicka på “Skapa nytt konto”.
 3. Godkänn hantering av personuppgifter.
 4. Skriv in ditt mobilnummer eller din mejladress och klicka på “Skicka” (SMS).
 5. Öppna mottaget SMS med avsändare “MobiTime” och klicka på länk (som öppnar appen igen).
 6. Gå till appens huvudmeny och se längst ned att ditt mobilnummer är registrerat.

Steg 3: Ladda ner gymnasiebiljetten till appen

 1. Öppna mottaget sms med avsändare”Skolbiljett” och klicka på länk (som öppnar en nedladdningssida)
 2. Klicka på länk till appen ”Värmlandstrafik” (den öppnar appen)
 3. I appen: Klicka på ”Hämta biljett”
 4. Nu ser du att att din biljett finns i biljettinkorgen.
 5. Tänk på att mobilen behöver vara ansluten till wifi eller surf när du hämtar hem biljetten till appen.

Om du har frågor eller funderingar om gymnasiebiljetter kontaktar du din hemkommun.

Ansökningar om gymnasiebiljett görs på respektive kommuns hemsida, inloggning sker med bank-id. Kortet delas sedan ut på din skola.

Värmlandstrafiks gymnasiebiljett

 • Dygnet runt alla dagar i veckan under höstterminen (15 augusti – 31 december 2024) och under vårterminen (1 januari – 15 juni 2025).
 • Gäller på höstlov, jullov, sportlov och påsklov men inte på sommarlovet.
 • På bussar och tåg i Värmland och på vissa sträckor över länsgräns där Värmlandstrafik kör, till exempel Åmål, Karlskoga, Degerfors och Malung.
 • På tätortstrafik i Arvika, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby.
 • På Länstrafiken Örebros linje 502 Karlskoga-Degerfors och på stadstrafiken i Karlskoga.
 • På Västtrafiks linjer 774 Åmål-Säffle och 755 Årjäng-Gustavsfors-Bengtsfors. Visa kvitto på kortets innehåll.
 • På Dalatrafik på linje 209 Värnäs-Malung.
 • På SJs (vagn 4 på SJ Snabbtåg) och Tågabs tåg på sträckorna Karlstad-Åmål och Charlottenberg-Karlstad-Degerfors, utom nr 620 Karlstad-Degerfors och nr 643 Degerfors-Karlstad. Visa kvitto på kortets innehåll.
 • Gäller inte på anropsstyrd trafik.

Kvittot som följer med resekortet visar kortets innehåll. Det behövs när du åker tåg eller med andra trafikbolag som inte kan läsa Värmlandstrafik resekort.

Giltigheten för gymnasiebiljett i appen är densamma som för varianten som ligger på resekortet.

Du som har gymnasiebiljett i appen ansvarar för att mobilen är laddad och att skärmen inte är sönder så att du kan visa upp biljetten vid varje resa.

Du som åker buss och har gymnasiebiljett på resekort checkar in ditt kort genom att hålla det mot kortläsaren vid varje resa. Åker du tåg så checkas kortet in av tågvärden. Gymnasiebiljett i appen har en QR-kod som scannas mot läsaren på biljettmaskinen i bussen.

För att biljetten ska kunna visas i appen när du kliver ombord så behövs ingen wifi eller surf. De gånger som mobilen behöver ha wifi eller surf är första gången när du hämtar hem biljetten till appen och någon gång (det räcker med en) under dygnet så biljetten uppdateras.

Du som har gymnasiebiljett på resekortet, tänk på att din hemkommun och Värmlandstrafik inte tar ansvar för reskassa, som du själv laddar till samma resekort.

Gymnasiebiljett på Värmlandskortet eller i appen är en värdehandling som du ansvarar för och visar upp när du åker buss eller tåg. Den är personlig vilket betyder att ingen annan får använda den att resa på.

Din hemkommun tillhandahåller ditt gymnasiebiljett innan skolstart. Om du inte hämtat ut kortet eller laddat ner biljetten till appen innan skolstart måste du betala dina första resor till och från skolan själv. Värmlandstrafik ersätter inte de utläggen.

Du som är född 2005 (läsåret 2024/25) och senare som är inskriven i gymnasial utbildning på heltid. Du ska ha minst sex kilometer resväg mellan bostad och skola och möjlighet att använda kollektivtrafik till och från skolan. I annat fall kan du söka kontant resebidrag. Du ansöker om gymnasiebiljett eller kontant resebidrag hos din hemkommun.

Din hemkommun betalar gymnasiebiljetten.

Avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad?

Då ska gymnasiebiljetten lämnas tillbaka till hemkommunen. Kortnumret spärras. Du som har biljetten i appen tar kontakt med hemkommunen för inaktivering.

Glömt kortet eller telefonen hemma?

Då får du köpa enkelbiljett för resan. Tänk på att vi inte tar emot kontanter ombord på bussen.

Tappat bort kortet med biljetten eller fått det stulet?

Ta kontakt med hemkommunens handläggare. Ditt kortnummer spärras och du får köpa ett nytt kort för 200 kronor. Resorna till och från skolan får du själv betala tills du hunnit ordna ett nytt skolkort hos din hemkommun.

Kortet går sönder eller slutar fungera?

Ta kontakt med din hemkommun.

Mobilens batteri är urladdat och biljett i appen kan inte visas?

Då får du köpa biljett för resan. Tänk på att vi inte tar emot kontanter ombord på bussen.

Saknar giltigt färdbevis vid en biljettkontroll?

Åker du med ett färdbevis som inte gäller eller på annat sätt inte är som det ska, får du betala 1 200 kronor i tilläggsavgift och enkelbiljettpriset på resan. Läs gärna mer om biljettkontroller på vår webbplats.

Gymnasiebiljett stadstrafiken i Karlstad

Elever som bor i Karlstad och går i någon av gymnasieskolorna i Karlstad, som har mer än 6 km till skolan och som kan resa till och från skolan med stadstrafiken i Karlstad, får gymnasiebiljett. Den finns för nedladdning digitalt i Värmlandstrafiks app och som en period till Resekortet.

Giltighetstid och giltighetsområde

 • Dygnet runt alla dagar i veckan under höstterminen (15 augusti – 31 december 2024) och under vårterminen (1 januari – 15 juni 2025).
 • Gäller på höstlov, jullov, sportlov och påsklov men inte på sommarlovet.
 • På stads-, tätorts- och regiontrafikbussar zon 350. Vilka hållplatser som ingår i zonen kan du se på den här kartan. Zonerna kommer fram när du väljer Biljettzoner i kartans meny.
 • För att biljetten ska kunna visas i appen när du kliver ombord så behövs ingen wifi eller surf. De gånger som mobilen behöver ha wifi eller surf är första gången när du hämtar hem biljetten till appen och någon gång (det räcker med en) under dygnet så biljetten uppdateras.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?