Så gäller gymnasiekortet

Giltighetstid och giltighetsområde

  • Dygnet runt alla dagar i veckan under höstterminen (17 augusti – 22 december 2020) och under vårterminen (7 januari – 15 juni 2021).
  • Gäller på höstlov, sportlov och påsklov men inte på jullovet och sommarlovet.
  • På bussar och tåg i Värmland och på vissa sträckor över länsgräns, till exempel Åmål, Karlskoga, Degerfors och Malung.
  • På tätortstrafik i Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Torsby och Karlskoga.
  • På SJs tåg (vagn 4 på SJ Snabbtåg) på sträckorna Karlstad-Åmål och Charlottenberg-Karlstad-Degerfors, utom nr 620 Karlstad-Degerfors och nr 649 Degerfors-Karlstad. Visa kvitto.
  • Gäller inte på anropsstyrd trafik.
  • Gäller inte som delbetalning eller i kombination med andra periodkort vid resor utanför gymnasiekortets giltighetsområde.

Checka in eller visa upp vid varje resa

Du som åker buss checkar in ditt kort genom att hålla det mot kortläsaren vid varje resa. Åker du tåg så checkas kortet in av tågvärden.

Du som har gymnasiekort i appen ansvarar för att mobilen är laddad och att skärmen inte är sönder så gymnasiekortet i appen kan visas för bussföraren eller ombordpersonal vid varje resa och på begäran vid biljettkontroll.

Ingen reskassa

Du som har gymnasiekortet på Värmlandskortet, tänk på att din hemkommun och Värmlandstrafik inte tar ansvar för reskassa, som du själv laddar till kortet.

En personlig värdehandling

Gymnasiekortet på Värmlandskortet eller i appen är en värdehandling som du ansvarar för och visar upp när du åker buss eller tåg. Den är personlig vilket betyder att du inte får låna ut ditt kort till någon annan.

Vid terminsstart

Din hemkommun tillhandahåller ditt gymnasiekort innan skolstart. Om du inte hämtat ut kortet eller laddat ner det till appen innan skolstart måste du betala dina första resor till och från skolan själv. Värmlandstrafik ersätter inte de utläggen.

Vem har rätt till gymnasieladdning?

Du som är född 2001 (läsåret 2020/2021) och senare som är inskriven i gymnasial utbildning på heltid. Du ska ha minst sex kilometer resväg mellan bostad och skola och möjlighet att använda kollektivtrafik till och från skolan. I annat fall kan du söka kontant resebidrag. Du ansöker om gymnasieladdning eller kontant resebidrag hos din hemkommun.

Vem betalar gymnasieladdningen?

Din hemkommun betalar gymnasieladdningen. Från och med höstterminen 2020 kostar den drygt 6 000 kronor per termin.

Vad händer om jag…

AVBRYTER STUDIERNA, FLYTTAR ELLER BLIR INACKORDERAD? Då ska gymnasiekortet lämnas tillbaka till hemkommunen. Kortnumret spärras. Du som har gymnasiekort i appen tar kontakt med hemkommunen för inaktivering.

GLÖMT KORTET HEMMA? Då får du köpa biljett för resan. Tänk på att vi inte tar emot kontanter ombord på bussen.

TAPPAT BORT KORTET ELLER OM DET BLIR STULET? Ta kontakt med hemkommunens handläggare. Ditt kortnummer spärras och du får köpa ett nytt kort för 200 kronor. Resorna till och från skolan får du själv betala tills du hunnit ordna ett nytt skolkort hos din hemkommun.

KORTET GÅR SÖNDER ELLER SLUTAR FUNGERA? Ta kontakt med din hemkommun.

MOBILENS BATTERI ÄR URLADDAT OCH BILJETT I APPEN KAN INTE VISAS? Då får du köpa biljett för resan. Tänk på att vi inte tar emot kontanter ombord på bussen.

SAKNAR GILTIGT FÄRDBEVIS VID EN BILJETTKONTROLL? Åker du med ett färdbevis som inte gäller eller på annat sätt inte är som det ska, till exempel om du inte har giltighetsbevis med dig, får du betala 1 200 kronor i tilläggsavgift och enkelbiljettpriset på resan. Läs gärna mer om biljettkontroller på vår webbplats.


Skriv ut sida