Gymnasiet

Du som är berättigad till resebidrag för resor till gymnasiet får ditt gymnasiekort från din hemkommun. Kommunen meddelar var du kan hämta det innan skolstart.

Gymnasiekortet finns i två varianter:
1: Som en periodladdning på ett Värmlandskort som kommer tillsammans med giltighetsbevis och ett kvitto i en plastficka.
2: Som ett periodkort i Värmlandstrafiks mobilapp.

Från och med höstterminen 2020 kommer följande kommuner erbjuda sina gymnasielever gymnasiekort i Värmlandstrafiks app; Eda, Forshaga, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Torsby och Årjäng.
Den 3 augusti 2020 kommer e-tjänsten att öppnas för ansökningar på respektive kommuns hemsida, men gymnasiekortens giltighet är dygnet runt alla dagar i veckan under tiden: 17 augusti-22 december (höstterminen) och 7 januari-15 juni (vårterminen)

Om ni har frågor eller funderingar om gymnasiekorten så får du gärna höra av dig till respektive kommun via följande kontaktvägar:

Kommun: Telefon: Mejl:
Eda 0571-281 00 kommun@eda.se
Forshaga 054-17 20 81 busskortgy@forshaga.se
Hagfors 0563-185 00 sonja.brokvist@edu.hagfors.se
Hammarö 054-51 50 00 gymnasium@hammaro.se
Kil 0554-191 00 britt.nilsson@kil.se
Karlstad 054-540 00 00 karlstadkommun@karlstad.se
Torsby 0560-160 00 webbansvarig@edu.torsby.se
Årjäng 0573-142 26 anne.marie.andersen@arjang.se


Vid terminstart
Du som inte redan fått ditt kort med gymnasieladdning från hemkommunen får själv bekosta dina resor till och från skolan de första dagarna. Samma gäller för gymnasiekortet i appen. Har du inte laddat ner kortet i din mobil så får du själv betala resorna till och från skolan.

Glömt kortet hemma
Då får du betala resan själv. Ombord på bussen kan man betala biljetten med Värmlandskort med reskassa, mobilbiljett eller bankkort. Ombord på våra tåg kan man betala med Swish, bankkort eller med mobilbiljett. Samma gäller för gymnasiekortet i appen. Se till att mobilen är laddad så att du kan visa upp gymnasiekortet.

Saknar giltighetsbevis när biljettkontrollanten kommer
Värmlandstrafiks biljettkontrollanter har klara regler att jobba efter. Om du inte kan visa upp giltighetsbevis tillsammans med gymnasieladdningen blir det tilläggsavgift på 800 kr plus enkelbiljettpris för resan. Se till att mobilen är laddad så att du kan visa upp gymnasiekortet.

Ingen reskassa
Värmlandstrafik tar inte ansvar för reskassa, som du själv laddar till det här Värmlandskortet. Vi rekommenderar istället ett extra Värmlandskort som kan laddas med reskassa och andra laddningar för fritidsresor.

Foldern, som ger mer dig information om hur ditt kort gäller, finns här:
Din gymnasieladdning 2020-2021