Gymnasiet

Du som är berättigad till bidrag för resor till gymnasiet får din gymnasiebiljett från din hemkommun.

Du kan välja att få gymnasiebiljett digitalt via Värmlandstrafiks app eller på ett plastkort. I första hand rekommenderar vi att du väljer att ha biljetten digitalt. Ansökan om gymnasiebiljett görs via kommunens webbplats.

Läs mer om hur gymnasiebiljetten gäller.

Du som bor och går i skola i Karlstad och reser med Karlstadsbuss till och från skolan, läs mer här om vad som gäller för Karlstadsbuss gymnasiebiljett.

 

Så får du din digitala gymnasiebiljett

Steg 1: Ansök om digital gymnasiebiljett

 • Ansökningar om digital gymnasiebiljett görs på respektive kommuns hemsida, inloggning sker med bank-id.
 • När du ansökt får du ett sms när din biljett kan laddas ner till appen.

Steg 2: Skapa ett konto i Värmlandstrafiks app

Du behöver ha Värmlandstrafiks app nedladdad. Gör så här för att skapa ett konto i appen till vilken din gymnasiebiljett laddas ned:

 • Starta appen.
 • Välj “Mitt konto” i huvudmenyn och klicka på “Skapa nytt konto”.
 • Godkänn hantering av personuppgifter.
 • Skriv in ditt mobilnummer eller din mejladress och klicka på “Skicka” (SMS).
 • Öppna mottaget SMS med avsändare “MobiTime” och klicka på länk (som öppnar appen igen).
 • Gå till appens huvudmeny och se längst ned att ditt mobilnummer är registrerat.

Steg 3: Ladda ner gymnasiebiljetten till appen

 • Öppna mottaget sms med avsändare”Skolbiljett” och klicka på länk (som öppnar en nedladdningssida)
 • Klicka på länk till appen ”Värmlandstrafik” (den öppnar appen)
 • I appen: Klicka på ”Hämta biljett”
 • Nu ser du att att din biljett finns i biljettinkorgen.
 • Tänk på att mobilen behöver vara ansluten till wifi eller surf när du hämtar hem biljetten till appen.

Om du har frågor eller funderingar om gymnasiebiljetter kontaktar du din hemkommun.

Så får du din gymnasiebiljett på ett platskort

Ansökningar om gymnasiebiljett görs på respektive kommuns hemsida, inloggning sker med bank-id. Kortet delas sedan ut på din skola.


Skriv ut sida