Sjukresor

Du kan resa till vården på flera olika sätt: med specialanpassade fordon, med servicelinjer och med buss och tåg i ordinarie linjetrafik.
När du beställer din sjukresa hjälper vi dig att boka den resa som passar dig bäst.

Bokning av sjukresa

Vid planerade vårdbesök ska sjukresan bokas senast en vardag innan klockan 12:00 via Värmlandstrafiks beställningscentral, telefonnummer 0771- 32 32 00. Öppettider vardagar 07:00-1900. Sjukresor till akuta vårdbesök kan beställas dygnet runt alla dagar. Sjukresa från vårdbesök kan beställas samma dag.

Det är viktig att du så snart som möjligt kontaktar Värmlandstrafiks beställningscentral och avbokar din bokade sjukresa om du av någon anledning inte ska resa.

Du får även vara beredd på att anpassa tiden för din avresa med upp till 90 minuter eftersom din resa ska samordnas med övriga patienter/kunder.

Sjukresa med buss och tåg

En sjukresa ska i första hand göras med allmänna kommunikationer som tåg och buss. Detta är möjligt tack vare att alla våra bussar och tåg tillgänglighetsanpassade för resenärer med funktionsnedsättning av syn, hörsel och rörelse. När du reser i vår ordinarie buss- eller tågtrafik bokar vi ett säte till dig så att du slipper att oroa dig för att inte få sitta.

När du reser delar av din resa till Centralsjukhuset i Karlstad med buss eller tåg tas du emot av en trafikvärd i Karlstad. De vet om att du kommer med buss eller tåg och hjälper dig vidare till det fordon som redan är bokat för din vidare resa till sjukhuset.

Om du inte klarar att ta dig från hemmet till hållplatsen får du, om det finns medicinskt behov, ett anslutningsfordon till och från bussen eller tåget. När vi bokar in dig på ett tåg eller buss kan vi följa hela din resa i våra trafikövervakningssystem. Vi följer dig under hela resan tills du är framme på din slutdestination

Sjukresa med våra specialanpassade fordon

För dig som har ett färdtjänsttillstånd och ska göra en sjukresa görs resan oftast med specialanpassade fordon. Resan görs tillsammans med andra som ska till eller från ett vårdbesök. Vi hämtar dig på din hemadress och föraren hjälper dig under hela resan fram till vårdcentralen eller sjukhuset.

Sjukresa med servicelinjerna

Du kan också göra din sjukresa till ditt vårdbesök med en av våra servicelinjer. Servicelinjerna trafikeras med minibussar som är helt anpassade för resenärer med funktionsnedsättning. Våra servicelinjer utgår från större vårdcentraler och deras slutmål är ett sjukhus eller vårdcentral. På samma sätt som våra ordinarie buss- och tåglinjer har servicelinjerna en fast tidtabell.

Resa med ledsagare

Om du har beviljats att ta med ledsagare i ditt färdtjänsttillstånd får denna person resa med utan extra kostnad oavsett hur du reser.

Om hela, eller delar av resan, görs med Värmlandstrafiks ordinarie buss- och tågtrafik får du ta med en medresenär utan extra kostnad. Detta gäller även dig som inte har beviljats ledsagare i ditt färdtjänsttillstånd.

Du får en faktura på din resa

Oavsett om du gör din sjukresa med servicetrafiken, ordinarie buss- eller tågtrafik eller med servicelinjerna får du en faktura på egenavgiften hemskickad. Vill du veta mer om de olika egenavgifterna kan du besöka 1177.

Läs mer om sjukresor på 1177.se

Tidtabeller för servicelinjerna


Skriv ut sida