Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Regional utveckling / Kompetensförsörjning / Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg

Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg

Det är brist på kompetens inom många yrken inom hälsa, vård och omsorg. Så ser det ut i Värmland liksom i hela Sverige. Både regionala och nationella prognoser visar att bristen på utbildad personal dessutom kommer att öka.

Region Värmland och kommunerna i Värmland har under cirka tio år haft en gemensam kompetensplattform för att samarbeta kring kompetensförsörjningen inom hälsa, vård och omsorg. Plattformen går under namnet Vård är bäst!

Regionen och kommunerna har beslutat att fortsätta samarbetet med att lyfta fram de positiva sidorna av arbete inom hälsa, vård och omsorg så att vi uppfattas som attraktiva arbetsgivare och arbetsplatser.

Under 2022 och 2023 kommer kompetensplattformen att uppdateras. Målet är att fler personer söker vårdutbildningar i Värmland, både från grupper som traditionellt sett söker sig till vårdjobben och från grupper som inte gör det. I förlängningen är den önskade effekten att fler personer börjar arbeta inom hälsa, vård och omsorg i Värmland.

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft

Tillgången och efterfrågan på arbetskraft inom hälsa, vård och omsorg går inte ihop. Regionerna och andra arbetsgivare bedömer att det är brist på åtminstone 18 av de 21 legitimationsyrkena i hälso- och sjukvård samt tandvård, enligt Socialstyrelsen (Nationella planeringsstödet 2020).

Den demografiska utvecklingen I Värmland gör att kompetensförsörjningen är en av våra stora utmaningar. Antalet personer som är 80 år och äldre kommer att öka med 50 procent fram till 2029 samtidigt som personer i arbetsför ålder endast ökar med 5 procent.

På samma gång visar SKR:s rapport ”Unga om välfärdsjobben” att över 60 procent av unga människor mellan 15–24 år vill ha ett jobb där de får hjälpa andra, bidra till samhällsnytta och arbeta med människor.

Rapport

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?