Till startsidan

Om kompetensförsörjning

För att företag och offentliga organisationer i Värmland ska växa och må bra är det avgörande att hitta rätt kompetens. Region Värmlands roll är att initiera, stödja och samordna insatser för en ökad kompetensmatchning. 

Matchningen mellan arbetsmarknadens behov och tillgänglig kompetens behöver stärkas och utvecklas. Genom att samverka med kommuner, näringsliv, andra regioner, utbildningsanordnare, myndigheter och andra aktörer som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor, kan Region Värmland vara med och bidra.

I Region Värmlands uppdrag ingår att bedöma länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt, samt att sätta mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Region Värmland arbetar också med att ta fram regionala analyser, kunskapsöverföring och att driva egna projekt.

  • Värmlandsstrategins insatsområde – Höja kompetensen

Det finns 13 mätbara mål kopplade till strategin, tre av dessa ingår i område Höja kompetensen:

  • Tillgång till kunskapsutveckling
  • Attraktiv kunskapsregion
  • Hållbar arbetsmarknad

Värmlandsstrategin är Värmlands framtidsplan. Där pekas fyra prioriterade områden ut, ett av dem är Höjda kompetensen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?