Till startsidan

Validering i Värmland

Tillväxtverkets logotyp

Arbetsgivare behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Validering och skapandet av en regional struktur kan vara en nyckel för att gå en kortare väg genom utbildning eftersom individen redan har fått nödvändiga kunskaper på annat sätt.

Projekttid: 7 september 2022 till 31 december 2024

Vad är validering?

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person har, oberoende av hur personen har fått kunskaperna och kompetensen. Det kan exempelvis ha varit genom studier eller samhällsliv och arbetsliv. Validering kan möjliggöra att en elevs utbildning anpassas eller förkortas.

Bli behörig genom validering

Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig, förkorta en utbildning eller bli kvalificerad för ett arbete. Även du som har vissa formella betyg och intyg, men saknar andra kan bli validerad. Om du har erfarenhet inom ett utbildningsområde kan validering förkorta utbildningstiden så att du inte behöver läsa det du redan kan.

Läs mer på Skolverkets sidor.

Vad vill projektet Validering i Värmland uppnå?

Skapa och utveckla effektiva strukturer för validering. Strukturen ska omfatta både utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna. Inom utbildningssektorn finns yrkesvux, yrkeshögskola och universitet. Inom arbetsmarknadssektorn finns branscherna och branschvalidering.

Projektet ska lyfta fram de positiva effekterna av en effektiv, hållbar struktur för validering. Det gäller fler perspektiv såsom individen, arbetsgivaren, utbildaren och samhället.

Projektet ska utveckla ett hållbart ramverk, god kvalité och en struktur som möjliggör tillgänglighet för individen.

Varför är det viktigt med validering?

Arbetsgivare behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Många arbetstagare har rätt kompetens och erfarenhet men saknar rätt dokument eller intyg för att vara anställningsbara inom yrket. Validering och skapandet av en regional struktur kan vara en nyckel för att gå en kortare väg genom utbildning eftersom individen redan har fått nödvändiga kunskaper på annat sätt.

Länets kommuner har ett lagkrav att erbjuda validering inom de yrkeskurser som kommunen erbjuder inom kommunal vuxenutbildning från den 1 januari 2023. Projektet har som syfte att skapa samverkan mellan aktörer och kommuner och därigenom underlätta för utbildningsaktören att uppnå god kvalitét.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?