Till startsidan

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Värmland är en certifiering och ett regionalt samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som redan finns i länet, både på gymnasienivå och på eftergymnasial nivå.

Certifieringen gäller en femårsperiod och vi är certifierade fram till 2026. Vård- och omsorgscollge Värmlands mål är att Värmlands utbildningsutbud ska bygga på en nära samverkan mellan skola och arbetsliv. Utbildningarna ska ha hög kvalitet och vara kvalitetssäkrade. Vård- och omsorgscollege arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att bli anställningsbara inom yrket.

Regional certifiering för vård- och omsorgsutbildning

Certifieringen till Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel. Arbetet med Vård- och omsorgscollege bedrivs på nationell, regional och lokal nivå på flera håll i landet. Värmland är ett certifierat regionalt Vård- och omsorgscollege till och med 30 juni 2021. Då sker en återcertifiering till Föreningen Vård och omsorgscollege nationellt med ansökan för ytterligare en femårsperiod.

Arbetsgivare, fackförbund och utbildare

I Värmlands län samarbetar 14 av länets 16  kommuner inom Vård- och omsorgscollege. Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Filipstad, Säffle, Årjäng, Eda, Arvika, Torsby, Sunne, Hagfors, Munkfors och Kristinehamn.  Kommunerna består av nio lokala college. I dessa kommuner samverkar arbetsgivare med Region Värmland, utbildningsanordnare, fackförbunden Kommunal och Vision, privata vårdföretag samt Karlstads universitet och Arbetsförmedlingen. Region Värmland är värdskapsorganisation. En regional styrgrupp har det övergripande ansvaret för verksamheten i Vård- och omsorgscollege Värmland.

Organisation Vård- och omsorgscollege Värmland (pdf) Pdf, 103 kB.

Så samarbetar skola och arbetsliv

I Vård- och omsorgscollege samverkar aktörerna tillsammans kring arbetsplatsförlagt lärande, kriterier för anställningsbarhet och attraktiva arbetsplatser, validering, marknadsföring, handledarutbildning med mera.

Regional kompetensutveckling erbjuds olika yrkeskårer och arbetsgrupper. Svenska språket och anställningsbarhet är till exempel ett viktigt arbetsområde som både arbetsgivare och utbildare samverkar kring. Alla aktörer inom Vård och omsorgscollege Värmland samverkar för att hålla hög kvalitet i de aktiviteter som genomförs både lokalt och regionalt.

Vård och omsorgscollege är även en medaktör till kompetensplattformen hälsa, vård och omsorg i länet.

Liza Kihlgren

Processledare för Vård och omsorgscollege Värmland
Telefon: 010 831 76 58
E-post: liza.kihlgren@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?