Till startsidan

Yrkes-SM 2024

Region Värmland och Karlstads kommun var medarrangörer av Yrkes-SM 2024. Med utgångspunkt i evenemanget görs fler satsningar som bidrar till att stärka den värmländska kompetensförsörjningen.

Värmlands Yrkesfokus

Värmland har en kompetens- och matchningsproblematik. I vårt län, liksom i övriga landet, minskar andelen personer med gymnasial yrkeskompetens, trots arbetsmarknadens stora efterfrågan. För att matcha näringslivets kompetensbehov behöver fler välja en yrkesutbildning.

För att Yrkes-SM 2024 inte ska förbli en enskild händelse har Karlstads kommun och Region Värmland beslutat att arbeta med en regional insats kallad Värmlands Yrkesfokus. Projektet ska skapa långsiktiga aktiviteter som synliggör de aktuella branschernas yrken, kompetensbehov och utbildningar, i syfte att locka unga och målgrupper utanför arbetsmarknaden i länet att läsa en yrkesutbildning.

Läs mer om projektet Värmlands YrkesFokus (extern webb)

Yrkes-SM 2024

Den 23–25 april 2024 arrangerades evenemanget i Karlstad av den nationella organisationen WorldSkills Sweden, Region Värmland och Karlstads kommun. Med utgångspunkt i evenemanget görs fler satsningar som bidrar till att stärka den värmländska kompetensförsörjningen.

Vad är Yrkes-SM?

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresse, status och attraktionskraft för yrken och yrkesutbildningar. Under tre dagar fick mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever samt jobbsökande, yrkesväxlare och allmänt intresserade upptäcka, prova på och få karriärvägledning om 68 olika yrken av helt olika slag. Här möttes dessutom 190 av Sveriges mest yrkesskickliga för att tävla om titeln svensk mästare inom en rad olika yrkesområden.

Yrkes-SM är en unik möjlighet för skolor, yrkesnämnder, yrkespartners, sponsorer och näringsliv att tillsammans mötas kring frågor om yrkesutbildningar, karriärmöjligheter och arbetsmarknadens kompetensbehov.

Läs mer på yrkessm.se (extern webb)

Yrkeskampen

För att ytterligare ta tillvara på effekterna av Yrkes-SM arrangeras Yrkeskampens regionfinal hösten 2024 av Hagfors kommun. Yrkeskampen är en tävling som ger elever i årskurs 8 möjlighet att utforska praktiska yrken och få upp intresse för olika gymnasieprogram och framtida utbildningsmöjligheter.

För att kvalificeras dit tävlar klasserna först digitalt. En nationell final sker sedan i Västerås 2025.

Läs mer på yrkeskampen.se (extern webb)

Logotyper Yrkes-SM och Värmlands yrkesfokus

Bidrar till Värmlandsstrategin

Insatserna inom ramen för Yrkes-SM har en tydlig koppling till insatsområdet "Höja kompetensen" men ger effekter inom samtliga områden. Värmlandsstrategin är länets regionala utvecklingsstrategi och vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver.
Läs mer om Värmlandsstrategin.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?