Till startsidan
Start /Res med oss /Flexibel avstigning

Flexibel avstigning

Resenärer i Skattkärr, Väse, Forshaga och Deje kan stiga av bussen även mellan hållplatserna under kvällar och nätter. Det är på busslinje 501 och 601 som ett pilotprojekt är i gång, med syfte att öka trygghetskänslan hos resenärerna.

Flexibel avstigning innebär att resenären kan be busschauffören att stanna mellan ordinarie hållplatser, för att minska sträckan man behöver gå kvälls- och nattetid. Upplägget bygger på dialog och det är busschauffören som avgör var och om det är möjligt och säkert att stanna.

Detta är ett testprojekt som ska utvärderas.

Här gäller flexibel avstigning

Flexibel avstigning finns på dessa busslinjer:

  • 501, 560: Flexibel avstigning kan ske längs med sträckan mellan hållplats Alster, Lantmännen och hållplats Väse Station.
  • 601, 660: Flexibel avstigning kan ske längs med sträckan mellan hållplats Södra Järpetan (vid vändslingan) och hållplats Tjärnhedens bytespunkt.

Kvällar och nätter

Du kan i dialog med föraren be om en flexibel avstigning alla kvällar och nätter i veckan mellan klockan 19.30 och 04.00.

Detta gäller vid flexibel avstigning

Det är föraren som avgör

Det är alltid föraren som avgör var och om det är möjligt och säkert att stanna. Om föraren gör bedömningen att platsen är olämplig att stanna vid på grund av exempelvis trafiksituationen eller det rådande väglaget stannar bussen först där det är lämpligt att stanna eller vid nästa hållplats.

Bygger på dialog

Erbjudandet bygger på en dialog mellan passageraren och föraren. För att kunna planera stoppet behöver föraren bli meddelad i god tid, gärna redan när passageraren stiger på. Det går dock bra att gå fram till föraren även under resan.

Om förutsättningarna ändras under resans gång har föraren rätt att bedöma om situationen. Det är alltid föraren som avgör var och om det är möjligt och säkert att stanna.

Endast ett sällskap släpps av på samma plats.

Gäller endast på vägar med max 70 km/h

Bussen kan endast stanna på vägar med max 70 km/h som hastighetsbegränsning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?