Så gäller grundskolebiljetten

Här hittar du information om vad som gäller för din grundskolebiljett.

Giltighetstid och giltighetsområde

• På bussar och tåg inom det färgområde där du bor och går i skola under perioden 15 augusti – 22 december 2022 och 9 januari – 15 juni 2023.
• Skoldagar måndag – fredag klockan 06.00 – 18.00. Sista delresan ska vara påbörjad senast klockan 18.00.
• Gäller på höstlov, sportlov och påsklov men inte på jullovet och sommarlovet.
• Grundskolebiljetten gäller inte på SJs* eller Tågabs tåg och inte på anropsstyrd trafik.

*undantaget SJ linje 71 där grundskolebiljett för rött färgområde gäller på sträckan Karlstad-Grums och grundskolebiljett för blått färgområde gäller på sträckan Säffle-Åmål. Kvitto på kortets innehåll ska uppvisas för tågvärden.

Namn på baksidan

På baksidan av Värmlandskortet ska elevens namn skrivas. Texten ska vara tydlig och skriven med varaktig skrift. Namnteckningen gör grundskolebiljetten personlig.

Checka in eller visa upp vid varje resa

Det är viktigt att du som åker buss checkar in din grundskolebiljett genom att hålla kortet mot kortläsaren vid varje resa. Åker du tåg så checkas kortet in av tågvärden. Har du grundskolebiljetten i appen så skannar du QR-koden på grundskolebiljetten i läsaren på biljettmaskinen framme hos föraren.

Behövs wifi eller surf?

För att biljetten ska kunna visas i appen när du kliver ombord så behövs ingen wifi eller surf. De gånger som mobilen behöver ha wifi eller surf är första gången när du hämtar hem biljetten till appen och någon gång (det räcker med en) under dygnet så biljetten uppdateras.

En personlig värdehandling

Grundskolebiljetten är en värdehandling som du ansvarar för och visar upp när du åker buss eller tåg. Den är personlig vilket betyder att du inte får låna ut ditt kort (eller din mobil om du har grundskolebiljetten i appen) till någon annan.

Vid höstterminens start

Under perioden 15 – 31 augusti, innan skolan hunnit dela ut grundskolebiljetter till reseberättigade elever, får du åka till och från skolan utan färdbevis.

Vem har rätt till skolskjuts?

Det är din hemkommun som prövar om du har rätt till skolskjuts. Du som åker med Värmlandstrafiks allmänna bussar eller tåg i linjetrafik, får en grundskolebiljett som färdbevis. Hemkommunen och Värmlandstrafik ansvarar för att du som har fått ett färdbevis alltid tar dig till skolan på morgonen. För hemresan finns däremot undantag från den skyldigheten.

Ingen reskassa

Skolan och Värmlandstrafik tar inte ansvar för reskassa, som du själv laddar till det här Värmlandskortet. Det finns alltså ingen garanti för att du får tillbaka pengar insatta på reskassan, ifall kortet skulle bli stulet eller borttappat. Vi rekommenderar att du istället skaffar ett extra Värmlandskort som du laddar med reskassa och andra laddningar för fritidsresor.

Vem betalar för resorna till och från skolan?

Det är kommunen som du bor i som betalar för din grundskolebiljett.

Vad händer om jag… 

Glömt kortet hemma?
Om du glömt kortet hemma på morgonen, tala om det för föraren så får du åka med till skolan. Under dagen måste du ta kontakt med skolexpeditionen eller klasslärare för att få ett tillfälligt skolkort att åka hem med. Om du inte ordnar något tillfälligt skolkort och alltså är utan färdbevis får du betala enkelbiljett för hemresan. Tänk på att vi inte tar emot kontanter ombord på bussen.

Tappat bort kortet eller om det blivit stulet?
Tappar du bort kortet eller om det blir stulet ska du ta kontakt med skolans handläggare. Ditt kortnummer spärras och du får köpa ett nytt kort för 200 kr.

Kortet går sönder eller slutat fungera? 
Ta kontakt med skolans handläggare.

Mobilens batteri är urladdat och grundskolebiljett i appen kan inte visas?
Då får du köpa biljett för resan. Tänk på att vi inte tar emot kontanter ombord på bussen.

Saknar giltigt färdbevis i samband med en biljettkontroll? 
Det beror på vad som gör att kortet inte är giltigt. Kontrollanterna har klara regler att jobba efter. Åker du till exempel med en grundskolebiljett som inte gäller eller på annat sätt inte är som den ska, så riskerar din vårdnadshavare att få betala 1 200 kronor i tilläggsavgift och enkelbiljettpriset på resan. Läs gärna mer om biljettkontroller på vår webbplats.

Glömt något ombord? 
Om du glömt något ombord på bussen ringer du 0771-32 32 00 eller om du glömt något ombord på tåget ringer du 054-771 74 15.


Skriv ut sida