Så gäller grundskolebiljetten

Giltighetstid och giltighetsområde

• På bussar och tåg inom det färgområde där du bor och går i skola under perioden 17 augusti – 22 december 2020 och 7 januari – 15 juni 2021.
• Skoldagar måndag – fredag klockan 06.00 – 18.00. Sista delresan ska vara påbörjad senast klockan 18.00.
• Gäller på höstlov, sportlov och påsklov men inte på jullovet och sommarlovet.
• Grundskolebiljetten gäller inte på SJ:s eller Tågabs tåg och inte på anropsstyrd trafik.

Ditt färdbevis

Ditt färdbevis för resor till och från skolan består av tre delar:
• Ett Värmlandskort laddat med en grundskoleladdning som gäller hela läsåret.
• Ett giltighetsbevis, som gör ditt kort personligt. Beviset ska vara fullständigt ifyllt med dina personuppgifter, skola och Värmlandskortets nummer samt vilket färgområde kortet gäller för. Tips: ta kort på ditt fullständigt ifyllda giltighetsbevis och spara det i din mobil.
• Ett kvitto, som visar vad som är laddat på kortet. Kvittot behövs när du åker tåg eller med andra trafikbolag som inte kan läsa Värmlandskortet.

Förvara Värmlandskortet, giltighetsbeviset och kvittot tillsammans i plastfickan.

Checka in kortet vid varje resa

Det är viktigt att du som åker buss checkar in ditt kort genom att hålla det mot kortläsaren vid varje resa. Åker du tåg så checkas kortet in av tågvärden.

En personlig värdehandling

Värmlandskortet, giltighetsbeviset och kvittot tillsammans är en värdehandling som du ansvarar för och visar upp när du åker buss eller tåg.
Den är personlig vilket betyder att du inte får låna ut ditt kort till någon annan.

Vid höstterminens start

Under perioden 15 – 31 augusti, innan skolan hunnit dela ut alla kort till berättigade elever, får du åka till och från skolan utan färdbevis.

Vem har rätt till skolskjuts?

Det är din hemkommun som prövar om du har rätt till skolskjuts. Du som åker med Värmlandstrafiks allmänna bussar eller tåg i linjetrafik,
får ett Värmlandskort med grundskolebiljett som färdbevis. Hemkommunen och Värmlandstrafik ansvarar för att du som har fått ett färdbevis alltid tar dig till skolan på morgonen. För hemresan finns däremot undantag från den skyldigheten.

Ingen reskassa

Skolan och Värmlandstrafik tar inte ansvar för reskassa, som du själv laddar till det här Värmlandskortet. Det finns alltså ingen garanti för att
du får tillbaka pengar insatta på reskassan, ifall kortet skulle bli stulet eller borttappat. Vi rekommenderar att du istället skaffar ett extra
Värmlandskort som du laddar med reskassa och andra laddningar för fritidsresor.

Vem betalar för resorna till och från skolan?

Det är kommunen som du bor i som betalar för ditt kort. Priset beror på hur många resor per vecka du åker. För 2020 är fullpris drygt 6 000 kronor per termin.

Vad händer om jag… 

Glömt kortet hemma?
Om du glömt kortet hemma på morgonen, tala om det för föraren så får du åka med till skolan. Under dagen måste du ta kontakt med skolexpeditionen eller klasslärare för att få ett tillfälligt skolkort att åka hem med. Om du inte ordnar något tillfälligt skolkort och alltså är utan färdbevis får du betala enkelbiljett för hemresan. Tänk på att vi inte tar emot kontanter ombord på bussen.

Tappat bort kortet eller om det blivit stulet?
Tappar du bort kortet eller om det blir stulet ska du ta kontakt med skolans handläggare. Ditt kortnummer spärras och du får köpa ett nytt kort för 200 kr.

Kortet går sönder eller slutat fungera? 
Ta kontakt med skolans handläggare.

Saknar giltigt färdbevis i samband med en biljettkontroll? 
Det beror på vad som gör att kortet inte är giltigt. Kontrollanterna har klara regler att jobba efter. Åker du till exempel med en grundskolebiljett som inte gäller eller på annat sätt inte är som den ska, så riskerar din vårdnadshavare att få betala 1 200 kronor i tilläggsavgift och enkelbiljettpriset på resan. Läs gärna mer om biljettkontroller på vår webbplats.

Glömt något ombord? 
Om du glömt något ombord på bussen ringer du 0771-32 32 00 eller om du glömt något ombord på tåget ringer du 054-771 74 15.


Skriv ut sida