Viktig information: Just nu ett flertal bussturer inställda på grund av sjukdom

Coronainformation – för din trygghet

Senast uppdaterad 12 januari 2022. Även om många nu är vaccinerade behöver vi tillsammans fortsätta att visa omtanke om varandra.

Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 är Folkhälsomyndighetens råd till dig som reser inom kollektivtrafiken detta:

# Om du inte kan undvika kollektiva resor är det viktigt att hålla avstånd till andra resenärer så långt det går. Du bör undvika avgångar med trängsel.

# Går det inte att hålla avstånd när du reser bör du som är vuxen använda munskydd.

# Har du symtom som kan bero på covid-19 bör du inte resa alls.

Vi följer läget på våra turer och utvecklingen i samhället och anpassar oss så gott vi kan efter detta. Alla våra bussar och tåg är ute och rullar under peaktid (tider då många reser), för att stärka upp de linjer där vi vet att det finns många resenärer. Vi hoppas att du vill hjälpa oss och tillsammans med oss skapa en trygg resa.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resor i kollektivtrafiken på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Så använder du munskydd

Se vår guide här!

Aktuellt

Stängda framdörrar i busstrafiken. Från och med 10 januari 2022 kommer du som reser med buss i Värmland bara att kunna stiga på och av genom de bakre dörrarna. Detta för att minska förarnas direktkontakt med resenärerna. När framdörrarna är stängda är det inte längre möjligt att köpa biljetter eller få hjälp med olika biljettfrågor framme hos föraren. Endast biljetter köpta i förväg såsom mobilbiljett, förköpsbiljetter från ombud och automater och periodbiljetter gäller. Givetvis får du som behöver extra hjälp med rullstol, är synskadad, minderårig eller har andra särskilda behov även i fortsättningen hjälp av våra förare. Läs mer om detta här.

Resor till vaccination mot covid-19. Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland. Det gäller fram till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd.  Du kan resa med linjetrafik (buss och tåg) med privat bil eller med servicetrafik. Läs mer om vad som gäller för resor till din vaccination mot covid-19 i vår nyhetstext här eller på 1177.se.

 

Åtgärder i servicetrafiken

Anpassningarna inom servicetrafiken är gjorda i samråd med Smittskydd Värmland. Från och med 14 januari 2022 gäller följande:

– Kunder som vill genomföra en bokning får frågor om eventuella symtom. Har du hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär behöver du ta kontakt med vården innan en resa kan bokas.

– I samband med att du bokar din resa kommer du behöva svara på frågan om du har luftvägssymtom eller om någon i ditt hushåll har fått besked om bekräftad covid-19 under de senaste sju dagarna.

– Har du luftvägssymtom, eller bor tillsammans med någon som har bekräftad/konstaterad covid-19, samåker du inte med andra kunder.

– Har du en bekräftad covid-19-infektion reser du i särskilda fordon som saneras efter utförd resa.

– Vi bokar i första hand in dialyskunder på specialfordon och du reser endast med andra dialyskunder. Alla dialyskunder hämtas och lämnas vid stora entrén på Centralsjukhuset i Karlstad. Våra förare använder munskydd under färd samt munskydd och visir vid hämtning och lämning samt annan nära kontakt med kunden. Föraren har möjlighet att följa med upp på avdelningen.

– Vi rekommenderar dig som kund att bära munskydd. Har du inget eget kan du få detta av föraren.

– Vi städar och rengör våra fordon noggrant och regelbundet och fortsätter att följa basala hygienrutiner, för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och kunder. Våra förare har genomgått en hygienutbildning.

Antal resande i servicetrafikens fordon

# I servicetrafikens specialfordon kan som mest tre kunder resa samtidigt, eller två sittande och en rullstol (+ en ledsagare till rullstolsresenären om den är från samma hushåll eller boende).

# I personbil kan som mest en kund resa samtidigt (+ en ledsagare/familjemedlem). Du har inte möjlighet att resa i framsätet om du inte har detta inskrivet i ditt individuella tillstånd.

# På våra servicelinjer i länet, där vi kör med bussregistrerade fordon, gäller åtta sittande samt en rullstol och platserna förbokas alltid.

# På servicelinjen Karlstad-Örebro-Uppsala finns plats för nio sittande, två liggande samt en rullstol.

# Dialysresor och dagvårdsresor kommer att hanteras separat enligt uppgjorda rutiner hos respektive verksamhet.

 

Information om coronaviruset på flera språk

Region Värmland samverkar med Länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare.

Telefonnummer: 010-831 80 10
Öppettider: 09.00–12.00 och 13.00–15.00


Skriv ut sida