Coronainformation – för din trygghet

Senast uppdaterad 30 juni 2022. Folkhälsomyndigheten har idag inga särskilda råd eller rekommendationer för resor inom kollektivtrafiken. Vi fortsätter dock vårt arbete med att skapa trygga och trevliga resor i vår trafik. Välkommen ombord!

Aktuellt

Servicetrafiken återgår till ordinarie samkörningsrutiner

Region Värmland Kollektivtrafik har i samråd med Smittskydd Värmland beslutat om att återgå till ordinarie samkörningsrutiner inom servicetrafiken från och med 1 april 2022.

Det ska vara tryggt att resa med oss och återgången för våra sjukresor sker gradvis, noga avvägt och i samråd med Smittskydd Värmland. Den 1 april går de flesta regioner tillbaka till ordinarie drift av sin servicetrafik igen, så gör även Region Värmland. Ändringen den 1 april innebär även fortsättningsvis smittskyddsåtgärder för trygga resor men att servicetrafikens fordonen återgår till ordinarie samkörningsrutiner. Det innebär också att servicetrafiken kan köra fler kunder samtidigt och därmed erbjuda fler kunder resor när de behöver resa.

För sjukresor inom Region Värmland gäller från och med 30 juni 2022 följande:

– Vi samkör kunder enligt ordinarie rutiner i våra fordon.

– I samband med att du bokar din resa kommer du att behöva svara på frågan om du har luftvägssymtom. Har du hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär behöver du ta kontakt med vården innan en resa kan bokas.

– Har du luftvägssymtom eller en bekräftad covid-19-infektion samåker du inte med andra kunder.

– Dialyskunder samåker återigen med andra kunder.

– Våra förare använder munskydd och visir vid nära kontakt med kunden.

– Vi städar och rengör våra fordon noggrant och regelbundet och fortsätter att följa basala hygienrutiner.

Resor till vaccination mot covid-19

Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland, fram till 30 september 2022.  Du kan resa med linjetrafik (buss och tåg) med privat bil eller med servicetrafik. Läs mer om vad som gäller för resor till din vaccination mot covid-19 på 1177.se.

Information om coronaviruset på flera språk

Region Värmland samverkar med Länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare.
Telefonnummer: 010-831 80 10
Öppettider: 09.00–12.00 och 13.00–15.00

 


Skriv ut sida