Coronainformation – för din trygghet

Senast uppdaterad 1 juli 2021. Med anledning av coronaviruset vidtar vi löpande åtgärder för att säkerställa en trygg och säker resa för dig som reser med oss. Här kan du ta del av vad som gäller för respektive trafikslag.

Vi följer utvecklingen och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Vi för också regelbundet en dialog med vår entreprenörer kring vilka åtgärder som är aktuella för kollektivtrafiken och för att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för personalen i våra fordon.

Aktuellt

Resor till vaccination mot covid-19. Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland. Det gäller till och med 30 juni eller till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd.  Du kan resa med linjetrafik (buss och tåg) med privat bil eller med servicetrafik. Läs mer om vad som gäller för resor till din vaccination mot covid-19 i vår nyhetstext här eller på 1177.se.

Vi håller igång kollektivtrafiken för dig som behöver resa. Men vi alla måste fortsatt hjälpas åt att hålla avstånd för att undvika att trängsel uppstår.

Undvik att resa i rusningstrafik. Om det är möjligt, försök att resa undvik att resa med kollektivtrafik under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: vardagar klockan 07-09 och kl 16-18. Välj att gå eller cykla om det är möjligt.

Skyddsglas vid förarplatsen. På Värmlandstrafiks bussar har vi installerat skyddsglas vid förarplatsen  för att möjliggöra påstigning  via framdörrarna igen.

Köp gärna din biljett i förväg. Enklast är att köpa din biljett i vår app Värmlandstrafik. För dig som reser på Värmlandskort finns våra biljettautomater och försäljningsställen.

Råd om munskydd slutade att gälla 30 juni 2021. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om munskydd i samband med resor i kollektivtrafik på tider då många människor vanligtvis gäller inte längre. Givetvis är det fritt fram att även fortsättningsvis bära munskydd om det gör att du känner dig tryggare när du reser med oss.

Har du frågor om vad som gäller i kollektivtrafiken? Vi har samlat frågor och svar, klicka här för att komma till sidan.

 

Åtgärder i tågtrafiken

 • Större resurser har lagts på städning. Ledstänger, knappar och ytor som resenärerna ofta kommer i kontakt med desinficeras.
 • Resenären får själv hålla i och visa sin mobilbiljett och själv hålla upp biljetten utan att tågvärden tar den i sin hand. All personal har tillgång till plasthandskar.
 • Beredskapsplaner finns hos entreprenören Vy, där målet är att tills vidare köra trafiken som planerat.

Åtgärder i bustrafiken

 • Alla städrutiner har setts över för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och resenärer. Samtliga dörrar öppnas och vädras under tiden bussen står stilla vid ändhållplats.
 • Vi följer resandet dagligen för att se om det är för mycket resande och därmed trängsel på någon eller några turer. Vi sätter in extra fordon där vi anser det behövs och vi har tillgängliga fordon.
 • Vi håller regelbundna möten med entreprenörerna för att snabbt kunna åtgärda frågor som dyker upp.
 • Skyddsglas har monterats i bussarna för att göra att att ingång via framdörren möjlig igen vilket skapar ett bättre flöde genom bussen och medför minskad risk för trängsel. Tidigare under pandemin har in- och utpassering skett genom de bakre dörrarna för att minska förarnas direktkontakt med resenärerna och platserna närmast föraren har varit avstängda.

Åtgärder i skoltrafiken

 • Skoltrafiken körs som vanligt. En beredskapsplan hur trafiken ska säkerställas om många förare skulle insjukna eller om grundskolorna under en period stängs finns uppgjord.

Åtgärder i servicetrafiken

 • Alla städrutiner har setts över för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och resenärer.
 • Färre resande i varje fordon. I och med att vi inte kan fylla fordonen som normalt kan det i några fall uppstå något längre väntetider. Vi ber om överseende med detta under rådande pandemi.
 • Kunder som vill genomföra en bokning får frågor om eventuella symtom. Har kunden hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär utförs trafiken med ett särskilt covidfordon.
 • Förarna använder skyddsvisir och munskydd vid närkontakt med kunder i samband med exempelvis hjälp med bältet, ledsagning och hjälp vid ombord- och avstigning.
 • Vi erbjuder munskydd för de kunder som önskar, i servicetrafik, färdtjänsten i Karlstad, Jumbolansen och samtliga servicelinjer.
 • Mer information om hur vi gör i servicetrafiken finns längre ner på den här sidan.

Tills vidare gäller följande:

 • I våra fordon som kan ta rullstol reser tre sittande kunder eller två sittande kunder och en kund i rullstol.
 • I personbil reser en kund.
 • Ledsagare från samma hushåll som den som sitter på rullstolsplatsen kan placeras i sätet bredvid rullstolen och då gäller tre sittande kunder och en kund i rullstol.
  I personbil får ledsagare från samma hushåll följa med i bilen.
 • Ledsagare kan också vara en personal som då ska använda sitt visir eller munskydd.
 • Inga kunder får resa i framsätet eller nära föraren. Om behov finns kan kunden kontakta färdtjänsthandläggare eller sjukresehandläggare.
 • I samband med bokning frågar vi om symtom. Kunder med hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär reser i särskilda fordon som saneras efter utförd resa. Det gäller inom servicetrafiken, servicelinjer och Jumbolans. Föraren ställer samma fråga om symptom till kunden vid hämtningstillfället. Om kunden har symptom så utförs resan av ett särskilt fordon. Är föraren i närheten av en vårdpersonal tillfrågas dom i första hand om möjligheten finns.
 • Vid resor till äldreboenden eller kommunal sjukvård där kunden blivit testad för  covid-19, men inte fått provsvar än, sker resan med särskilda fordon.
 • Förarna använder skyddsvisir och munskydd vid närkontakt med kunder i samband med hjälp med bältet, ledsagning och vid hjälp med ombord- och avstigning.
 • Kunder som reser i servicetrafik, servicelinjer och Jumbolans erbjuds munskydd av föraren. Munskyddet är frivilligt att använda.
 • Alla dialyskunder hämtas och lämnas vid stora entrén på CSK.
 • Vi bokar i första hand in dialyskunderna på specialfordon. I undantagsfall bokas kunden in som ensam resenär i personbil.
 • Dialyskunder åker endast med andra dialyskunder.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel gäller följande allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

 • Tvätta händerna.
 • Håll avstånd.
 • Avstå från onödiga resor.
 • Undvik rusningstrafik.
 • Personer över 70 år, och de som tillhör andra riskgrupper, bör helt undvika att åka med kollektivtrafik.

Vill du läsa mer om Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer finns länk längst ner på den här sidan.

Information om coronaviruset på flera språk

Region Värmland samverkar med Länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare.

Telefonnummer: 010-831 80 10
Öppettider: 09.00–12.00 och 13.00–15.00

 


Skriv ut sida