Coronainformation – för din trygghet

Senast uppdaterad 29 september 2021. Även om många nu är vaccinerade behöver vi tillsammans fortsätta att visa omtanke om varandra. Samhället börjar så smått att öppna upp igen och nu är vi många som ska till skolan och jobbet. Det innebär att vi också är fler som rör oss i kollektivtrafiken. Det finns idag inte några krav på kollektivtrafiken att glesa ut, men vi fortsätter att jobba hårt för att det ska kännas tryggt att resa med oss i våra bussar och tåg.

Vi följer läget på våra turer och utvecklingen i samhället och anpassar oss så gott vi kan efter detta. Alla våra bussar och tåg är ute och rullar under peaktid (tider då många reser), för att stärka upp de linjer där vi vet att det finns många resenärer. Vi hoppas att du vill hjälpa oss och tillsammans med oss skapa en trygg resa. Som resenärer kan du visa omtanke och hänsyn genom att exempelvis inte resa med kollektivtrafiken när du har symtom.

Sedan den 29 september 2021 har Folkhälsomyndigheten inga särskilda råd eller rekommendationer för resor i kollektivtrafiken. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Aktuellt

Resor till vaccination mot covid-19. Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland. Det gäller fram till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd.  Du kan resa med linjetrafik (buss och tåg) med privat bil eller med servicetrafik. Läs mer om vad som gäller för resor till din vaccination mot covid-19 i vår nyhetstext här eller på 1177.se.

Skyddsglas vid förarplatsen. Från och med den 11 oktober kommer vi att börja skruva ner skyddsglasen som finns installerade vid förarplatsen på Värmlandstrafiks bussar. Du som reser med oss kommer, precis som vanligt, att kunna stiga på bussen via framdörrarna.

Köp gärna din biljett i förväg. Enklast är att köpa din biljett i vår app Värmlandstrafik. För dig som reser på Värmlandskort finns våra biljettautomater och försäljningsställen.

Råd om munskydd slutade att gälla 30 juni 2021. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om munskydd i samband med resor i kollektivtrafik på tider då många människor vanligtvis gäller inte längre. Givetvis är det fritt fram att även fortsättningsvis bära munskydd om det gör att du känner dig tryggare när du reser med oss.

Åtgärder i servicetrafiken

Region Värmland Kollektivtrafik har tillsammans med Smittskydd Värmland enats om att justera samkörningsrutinerna inom servicetrafiken från och med 1 september 2021.

Justeringen innebär fortsatta smittskyddsåtgärder för trygga resor samt att servicetrafikens fordonen kommer att kunna köra fler kunder samtidigt för att säkerställa kapaciteten när trafiken till sjukvården väntas öka. Denna justering är ett led i flera förändringar som kommer att ske inom Region Värmland i början av september. Läs mer om förändringarna inom hälso- och sjukvården här.

För servicetrafiken gäller från och med 1 september 2021 följande:

  • Vi utgår från det ordinarie maxtaket vad gäller antal kunder i våra fordon. I servicetrafikens specialfordon kan som mest 8 personer resa samtidigt. I personbil kan som mest 3 personer resa samtidigt. På våra servicelinjer, där vi kör med bussregistrerade fordon, gäller 17 personer (plats för 16 sittande samt 1 rullstol) och platserna förbokas alltid.
  • Vi har ett separat luftvägsspår och de kunder som har hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär reser i särskilda fordon som saneras efter utförd resa.
  • Vi bokar i första hand in dialyskunder på specialfordon och du reser endast med andra dialyskunder. Alla dialyskunder hämtas och lämnas vid stora entrén på CSK.
  • Vi städar och rengör våra fordon noggrant och regelbundet och fortsättare att följa basala hygienrutiner, för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och kunder. Våra förare har genomgått en hygienutbildning.
  • Förare använder i första hand munskydd, i andra hand visir, när de hämtar och lämnar på inne på sjukhuset.
  • För dig som kund är det frivilligt att använda munskydd i servicetrafiken och du behöver i sådana fall ta med dig detta själv.
  • Föraren har möjlighet att följa med upp på avdelningen.
  • Alla städrutiner har setts över för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och resenärer.

Information om coronaviruset på flera språk

Region Värmland samverkar med Länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare.

Telefonnummer: 010-831 80 10
Öppettider: 09.00–12.00 och 13.00–15.00


Skriv ut sida