Coronainformation – för din trygghet

SENAST UPPDATERAD 17 februari. Med anledning av coronaviruset vidtar vi löpande åtgärder för att säkerställa en trygg och säker resa för dig som reser med oss. Här kan du ta del av vad som gäller för respektive trafikslag och en sammanfattning av genomförda åtgärder.

Vi följer utvecklingen och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Vi för också regelbundet en dialog med vår entreprenörer kring vilka åtgärder som är aktuella för kollektivtrafiken och för att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för personalen i våra fordon.

Viktiga budskap

Resor till vaccination mot covid-19. Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland. Det gäller till och med 30 juni eller till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd.  Du kan resa med linjetrafik (buss och tåg) med privat bil eller med servicetrafik. Läs mer om vad som gäller för resor till din vaccination mot covid-19 i vår nyhetstext här eller på 1177.se.

Vi håller igång kollektivtrafiken för dig som behöver resa. Men vi alla måste hjälpas åt att hålla avstånd för att undvika att trängsel uppstår.

Undvik att resa i rusningstrafik. Om det är möjligt, försök att resa undvik att resa med kollektivtrafik under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: vardagar klockan 07-09 och kl 16-18. Välj att gå eller cykla om det är möjligt.

Munskydd i rusningstrafik. FHM rekommenderar munskydd under rusningstrafik: klockan 07-09 samt 16-18 på vardagar. Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

Skyddsglas vid förarplatsen. På Värmlandstrafiks bussar har vi installerat skyddsglas vid förarplatsen  för att möjliggöra påstigning  via framdörrarna igen.

Köp din biljett i förväg. Då går det fortare att kliva ombord och man undviker kö hos föraren. Det är dessutom fortfarande inte möjligt att köpa biljett ombord i de av våra bussar som ännu inte utrustats med skyddsglas. Enklast är att köpa din biljett i vår app Värmlandstrafik. För dig som reser på Värmlandskort finns våra biljettautomater och försäljningsställen.

Här nedan kan du läsa mer detaljerat vilka åtgärder vi vidtagit i de olika trafikslagen:

Åtgärder i tågtrafiken

Nya bestämmelser avseende långväga kollektivtrafik trädde i kraft på söndag 14 februari och gäller i första hand till utgången av maj 2021. De genomförs av regeringen med stöd i den nya pandemilagstiftningen. Därmed ber vi att få komplettera våra tidigare rekommendationer till våra resenärer med följande förtydliganden:

 • Den nya restriktionen berör vår trafik med tåg mellan Degerfors och Charlottenberg som överstiger 15 mil. De nya restriktionerna gäller även om du enbart reser del av sträckan, antalet resenärer får aldrig överstiga 50 procent.
 • Risk för trängsel över 50 procent föreligger framförallt mellan Kil och Karlstad på morgonen och eftermiddagen. Ta om möjligt en senare avgång.
 • Övrig trafik har kortare linjesträckning och berör inte, dock strävar vi alltid efter att hålla nere trängseln så mycket som möjligt. Resenärer ombeds sprida ut sig ombord och hålla avstånd. Läs mer om vilka avgångar som har många resenärer här.
 • De nya kraven ger vår tågpersonal, rätten och skyldigheten att inte släppa ombord fler resenärer än vad den nya restriktionen medger.
 • Vi vill påminna våra resenärer om användandet av munskydd framförallt mellan 7-9 och 16-18 enligt tidigare rekommendationer.
 • Vi vill även påminna om att du som resenär är ansvarig för att undvika att resa om det inte absolut är nödvändigt.

Övriga åtgärder för tågtrafiken:

 • Större resurser har lagts på städning. Ledstänger, knappar och ytor som resenärerna ofta kommer i kontakt med desinficeras.
 • Resenären får själv hålla i och visa sin mobilbiljett och själv hålla upp biljetten utan att tågvärden tar den i sin hand. All personal har tillgång till plasthandskar.
 • Beredskapsplaner finns hos entreprenören Vy, där målet är att tills vidare köra trafiken som planerat.

Här kan du läsa mer om det nya regelverket från regeringen.
Restriktioner för långväga kollektivtrafik införs – Regeringen.se

Åtgärder i busstrafiken

 • Alla städrutiner har setts över för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och resenärer. Samtliga dörrar öppnas och vädras under tiden bussen står stilla vid ändhållplats.
 • Vi följer resandet dagligen för att se om det är för mycket resande och därmed trängsel på någon eller några turer. Vi sätter in extra fordon där vi anser det behövs och vi har tillgängliga fordon.
 • Vi håller regelbundna möten med entreprenörerna för att snabbt kunna åtgärda frågor som dyker upp.
 • Skyddsglas monteras successivt in i bussarna under de första månaderna 2021. Detta medför att att ingång via framdörren är möjlig igen vilket skapar ett bättre flöde genom bussen och medför minskad risk för trängsel. Hittills under pandemin har in- och utpassering skett genom de bakre dörrarna för att minska förarnas direktkontakt med resenärerna och platserna närmast föraren har varit avstängda.

Åtgärder i skoltrafiken

 • Skoltrafiken körs som vanligt. En beredskapsplan hur trafiken ska säkerställas om många förare skulle insjukna eller om grundskolorna under en period stängs finns uppgjord.

Åtgärder i servicetrafiken

 • Alla städrutiner har setts över för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och resenärer.
 • Färre resande i varje fordon. I och med att vi inte kan fylla fordonen som normalt kan det i några fall uppstå något längre väntetider. Vi ber om överseende med detta under rådande pandemi.
 • Kunder som vill genomföra en bokning får frågor om eventuella symtom. Har kunden hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär utförs trafiken med ett särskilt covidfordon.
 • Förarna använder skyddsvisir och munskydd vid närkontakt med kunder i samband med exempelvis hjälp med bältet, ledsagning och hjälp vid ombord- och avstigning.
 • Vi erbjuder munskydd för de kunder som önskar, i servicetrafik, färdtjänsten i Karlstad, Jumbolansen och samtliga servicelinjer.
 • Mer information om hur vi gör i servicetrafiken finns längre ner på den här sidan.

Frågor & svar om vår verksamhet i coronatider

Ett bildcollage med corona och covid-19 som tema

Här har vi samlat frågor och svar om munskydd, trängsel och annat som är bra att veta när man ska resa kollektivt i coronatider:

Folkhälsomyndigheten om munskydd i kollektivtrafiken

Resenärer med munskydd i en av Värmlandstrafiks bussar

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 07–09 samt 16–18 på vardagar.

Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre. I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av god kvalitet, det vill säga CE-märkta. Det nya allmänna rådet omfattar hela landet, även om problem med trängsel i kollektivtrafiken ofta är störst i storstäderna.

– Det är mer effektivt att hålla avstånd än att befinna sig nära andra och ha munskydd. Men vi vet att kollektivtrafiken innebär situationer där trängsel kan vara svår att undvika trots rekommendationen om att i första hand välja andra färdmedel. Då kan munskydd vara till nytta, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Mer om hur du använder munskydd på rätt sätt

Mer information om åtgärder i servicetrafiken

Vi kör servicetrafiken som vanligt, dock med ett än större säkerhetstänk med anledning av coronapandemin. Följande åtgärder finns för vår servicetrafik, servicelinjerna och Jumbolansen.

Färre resenärer i varje fordon
Vi bokar färre antal resenärer i varje fordon i servicetrafiken. I och med att vi inte kan fylla fordonen som normalt kan det i några fall uppstå något längre väntetider. Vi ber om överseende med detta.

Tills vidare gäller följande:

 • I våra fordon som kan ta rullstol reser tre sittande kunder eller två sittande kunder och en kund i rullstol.
 • I personbil reser en kund.
 • Ledsagare från samma hushåll som den som sitter på rullstolsplatsen kan placeras i sätet bredvid rullstolen och då gäller tre sittande kunder och en kund i rullstol.
  I personbil får ledsagare från samma hushåll följa med i bilen.
 • Ledsagare kan också vara en personal som då ska använda sitt visir eller munskydd.

Inga kunder i framsätet
Inga kunder får resa i framsätet eller nära föraren. Om behov finns kan kunden kontakta färdtjänsthandläggare eller sjukresehandläggare.

Fråga om symtom
I samband med bokning frågar vi om symtom. Kunder med hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär reser i särskilda fordon som saneras efter utförd resa. Det gäller inom servicetrafiken, servicelinjer och Jumbolans.

Föraren ställer samma fråga om symptom till kunden vid hämtningstillfället. Om kunden har symptom så utförs resan av ett särskilt fordon. Är föraren i närheten av en vårdpersonal tillfrågas dom i första hand om möjligheten finns.

Vid resor till äldreboenden eller kommunal sjukvård där kunden blivit testad för Covid-19, men inte fått provsvar än, sker resan med särskilda fordon.

Visir och munskydd
Förarna använder skyddsvisir och munskydd vid närkontakt med kunder i samband med hjälp med bältet, ledsagning och vid hjälp med ombord- och avstigning.

Kunder som reser i servicetrafik, servicelinjer och Jumbolans erbjuds munskydd av föraren. Munskyddet är frivilligt att använda.

Extra städning och sanering av fordonen
Rutiner för hur fordon rengörs för att förhindra smittspridning finns upprättade.

Det här gäller för dialyspatienter som reser till CSK

 • Alla dialyskunder hämtas och lämnas vid stora entrén på CSK.
 • Vi bokar i första hand in dialyskunderna på specialfordon. I undantagsfall bokas kunden in som ensam resenär i personbil.
 • Dialyskunder åker endast med andra dialyskunder.
 • De nya rutinerna gäller tills vidare.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel gäller följande allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

 • Tvätta händerna.
 • Håll avstånd.
 • Avstå från onödiga resor.
 • Undvik rusningstrafik.
 • Personer över 70 år, och de som tillhör andra riskgrupper, bör helt undvika att åka med kollektivtrafik.
 • Munskydd under rusningstrafik.

Vill du läsa mer om Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer finns länk längst ner på den här sidan.

Information om coronaviruset på flera språk

Region Värmland samverkar med Länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare.

Telefonnummer: 010-831 80 10
Öppettider: 09.00–12.00 och 13.00–15.00


Skriv ut sida