Planerade banarbeten

Här publicerar vi information om planerade arbeten som påverkar vår tågtrafik. Informationen uppdateras löpande och vi reserverar oss för ändringar i informationen.

Tågtrafiken i realtid

Det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg ett dygn framåt får du alltid på VT-labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här hittar du VT-labs

Arbeten som påverkar tågtrafiken

Här hittar du alla planerade banarbeten och avbrott i tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan den närmsta tiden:

Värmlandsbanan, 4-10 oktober 2021

Värmlandsbanan, 11-17 oktober 2021

Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan, 18-22 oktober 2021

Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan, 25-31 oktober 2021

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 kommer att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.


Skriv ut sida