Vägarbeten, banarbeten och andra störningar i vår trafik

Här hittar du information om kommande omfattande vägarbeten som påverkar busstrafiken samt information om alla planerade banarbeten och större avbrott i tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan.

Omläggning av busstrafik i Karlstad 20/4-28/8

Under perioden 20 april till 28 augusti, när Karlstads kommun genomför vägarbeten i centrala Karlstad, behöver flera av våra busslinjer ta en annan körväg. 

Dessa förändringar gäller för Värmlandstrafiks bussar 3 maj till 28 augusti

Stomlinjerna, alltså linje 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 och 800:

Dessa bussar kör under perioden via Klaraborgsgatan och vänder vid Kvarnbergsrondellen för att ta sig till busstationen.
Stomlinjerna angör hållplatserna Karolinen, Busstationen, Drottninggatan och Centralstationen i riktning in mot centrum.
I utgående riktning, från centrum, angörs endast hållplatserna Busstationen och Karolinen.

Från 3 maj återgår linje 902 och 904 till ordinarie körvägar.

Så här går stomlinjerna genom centrala Karlstad efter 3 maj. Klicka på bilden för att förstora den.

Ändringar i Karlstadsbuss linjer från och med 19 april

Ombyggnationerna påverkar även Karlstadsbuss trafik och det är omlagd körväg för linje 1, 7 och 57 från 19 april till 2 maj. Från 3 maj återgår linje 1 och 7 till ordinarie körvägar. Läs mer här!

Byggprojekten i Karlstads kommun

Läs mer om de satsningar och projekt som pågår i Karlstad på Karlstads kommuns webbplats: Karlstad växer – stadsutveckling i Karlstad

Ta hjälp av reseplaneraren!

Bussarnas nya linjedragningar och avgångstider är uppdaterade i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss reseplanerare samt i våra appar.

Ladda ner appen Värmlandstrafik via App Store här! (iPhone)

Ladda ner appen Värmlandstrafik via Google Play här! (Android)

Ladda ner appen Karlstadsbuss via App Store här! (iPhone)

Ladda ner appen Karlstadsbuss via Google Play här! (Android)

Aktuella banarbeten på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan

Nu pågår många banarbeten i Värmland som påverkar vår tågtrafik.

På den här sidan publicerar vi löpande information om vilka banarbeten som är planerade i Värmland och hur de påverkar vår trafik.

 

Fryksdalsbanan linje 74

Vi har haft problem med flera av de dieseldrivna Itino-tågen som trafikerat Fryksdalsbanan (linje 74) sedan i höstas. De trasiga tågen innebär att vi ibland behöver ställa in avgångar samt ersätta tågavgångar med ersättningstrafik.

OBS! För dig som reser med oss – håll koll i Reseplaneraren samt under Trafikläget för våra bussar och tåg, fliken Tåg på vår startsida – Där hittar du aktuell information om ytterligare störningar i tågtrafiken.

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som vi får från dig som reser med oss på linje 74.

 

VT-Labs: Tågtrafiken i realtid

Det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg (och mycket av ersättningstrafiken) ett dygn framåt får du alltid på VT-Labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här hittar du VT-labs!

Så köper du biljett när du reser med ersättningstrafik för tåg

De bussar som används i ersättningstrafik för inställda tåg är oftast inte utrustade med biljettmaskiner. Därför behöver du köpa din biljett i förväg.

– Periodkort gäller som vanligt. Du visar upp aktiveringskvitto. (Vilande period eller resdag kan du aktivera innan resan hos något av våra ombud eller i biljettautomat.)

– Förköpsbiljett kan du köpa hos något av våra ombud eller i biljettautomat. Förköpsbiljetten gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum.

– I Värmlandstrafiks app syns tyvärr inte de inställda tågavgångarna eller ersättningstrafiken. Vi föreslår därför att du köper biljett till annan avgång (fungerar även med bussavgångar) på motsvarande sträcka. Det kan medföra att din mobilbiljett inte hunnit aktiveras eller att giltighetstiden hinner gå ut under resan. Förare och tågvärd kontrollerar då att från- och tillhållplats, ålderskategori och datum är korrekta.

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla:Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 kommer att påbörja arbetet med att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.


Skriv ut sida