Vägarbeten, banarbeten och andra störningar i vår trafik

Här hittar du information om kommande omfattande vägarbeten som påverkar busstrafiken samt information om alla planerade banarbeten och större avbrott i tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan.

Aktuella banarbeten på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan

Nu pågår många banarbeten i Värmland som påverkar vår tågtrafik.

På den här sidan publicerar vi löpande information om vilka banarbeten som är planerade i Värmland och hur de påverkar vår trafik.

 

Aktuella trafikstörningar stadstrafik i Karlstad

Just nu finns det inga större planerade trafikomläggningar eller störningar i Karlstads stadstrafik.

Ny körväg för flera av stomlinjerna ut ur Karlstad

Med start måndag 17 oktober kör linjerna 100, 200, 400, 500, 600 och 700 en annan väg ut från Karlstad och trafikerar hållplatserna Busstationen, Drottninggatan och Karolinen.

Rutterna läggs om för att bussarna lättare ska komma ut från centrum när det är mycket trafik.

Hållplats Centralstationen kommer alltså inte att trafikeras i utgående riktning av linjerna 100, 200, 400, 500, 600 och 700.

Fryksdalsbanan linje 74

Vi har haft problem med flera av de dieseldrivna Itino-tågen som trafikerat Fryksdalsbanan (linje 74) sedan hösten 2021. De trasiga tågen innebär att vi ibland behöver ställa in avgångar samt ersätta tågavgångar med ersättningstrafik.

OBS! För dig som reser med oss – håll koll i Reseplaneraren samt under Trafikläget för våra bussar och tåg, fliken Tåg på vår startsida – Där hittar du aktuell information om ytterligare störningar i tågtrafiken.

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som vi får från dig som reser med oss på linje 74.

 

Så köper du biljett när du reser med ersättningstrafik för tåg

De bussar som används i ersättningstrafik för inställda tåg är oftast inte utrustade med biljettmaskiner. Därför behöver du köpa din biljett i förväg.

– Periodkort gäller som vanligt. Du visar upp aktiveringskvitto. (Vilande period eller resdag kan du aktivera innan resan hos något av våra ombud eller i biljettautomat.)

– Förköpsbiljett kan du köpa hos något av våra ombud eller i biljettautomat. Förköpsbiljetten gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum.

– I Värmlandstrafiks app syns tyvärr inte de inställda tågavgångarna eller ersättningstrafiken. Vi föreslår därför att du köper biljett till annan avgång (fungerar även med bussavgångar) på motsvarande sträcka. Det kan medföra att din mobilbiljett inte hunnit aktiveras eller att giltighetstiden hinner gå ut under resan. Förare och tågvärd kontrollerar då att från- och tillhållplats, ålderskategori och datum är korrekta.

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla:Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren.

På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår. Därför kommer Trafikverket att byta ut både räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km med start 2022. Mellan den 6 september och 8 oktober pågår Etapp 2 på sträckan Karlstad-Kil. Genom att rusta upp banan skapas en robust och pålitlig järnväg med skarvfria spår som ger en bekvämt och tyst tågresande.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.


Skriv ut sida