Till startsidan
Start /Nyhetsarkiv /Tufft ekonomiskt läge – dessa är förändringarna i Värmlandstrafiks trafik
Bussar i stadsmiljö i Karlstad

Tufft ekonomiskt läge – dessa är förändringarna i Värmlandstrafiks trafik

Med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget som Värmlandstrafik och Region Värmland står inför kommer Värmlandstrafik att göra flera ändringar i trafiken vid tidtabellsskiftet den 10 december.

– Den största utgiftsposten för Värmlandstrafik är vår trafik, så ska vi få ner kostnaderna behöver vi göra anpassningar här. Vi har försökt att göra förändringar med så liten påverkan som möjligt för våra resenärer, men det är såklart att de kommer att märkas, förklarar kollektivtrafiknämndens ordförande Elisabeth Björk (V).

Förändringarna som sker den 10 december är utformade så att tillgängligheten i länet inte påverkas. Värmlands invånare kommer fortfarande att kunna resa med Värmlandstrafiks trafik runt om i Värmland och ingen blir av med sin kollektivtrafik.

Justeringarna har främst gjorts på:

  • Linjer eller turer med få resande.
  • Linjer som kan ersättas med annan kollektivtrafik.
  • Linjer som idag har en mycket hög turtäthet.

– Detta innebär att du framöver kan behöva resa lite tidigare eller senare, gå på vid en annan hållplats eller resa med tåg i stället för med buss, säger Mattias Bergh som är trafikdirektör på Värmlandstrafik.

Fortsätter att utveckla framtidens trafik

Värmlandstrafik arbetar dagligen med att effektivisera och utveckla kollektivtrafiken och har flera pilotprojekt och arbeten som pågår för att utforma framtidens trafik. Dessa kommer att fortsätta i samma fart och engagemang.

– Vi är övertygade om att utveckling är vägen framåt. Arbetet med att utforma en smartare, attraktivare och mer kostnadseffektiv kollektivtrafik får inte stanna upp, säger Mattias Bergh.

Beslut i kollektivtrafiknämnden för en budget i balans

Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland fattade den 4 juli beslut om flera åtgärder som ska minska Värmlandstrafiks utgifter och höja intäkterna och därmed bidra till att Region Värmland får en budget i balans. Åtgärderna handlar dels om att göra neddragningar i trafiken, dels om att höja enkelbiljettspriserna. Biljettpriserna justerades den 1 september och trafikändringarna sker den 10 december.

– Fler och fler hittar tillbaka till kollektivtrafiken efter pandemin och fler och fler reser med Värmlandstrafiks bussar och tåg. Även med de här åtgärderna har det hållbara resandet fortfarande fina möjligheter att öka i Värmland, säger Elisabeth Björk.

Dessa förändringar sker i trafiken den 10 december

Stadstrafik i Karlstad (besparing 3,1 mkr)

Linje 5

Vi tar bort östra halvan av linje 5 (Centrum-Alster) under söndagar.

Du som reser från Alster hänvisas till Linje 501 och hållplatsen Lantmannavägen. Övriga områden längs med linje 5 når du också med andra stadstrafiklinjer.

Linje 8

Mellan klockan 9.00 och 14.00, när det är färre som reser, går linje 8 var trettionde minut istället för var tjugonde.

Linje 11

Vi tar bort söndagstrafiken på linjen.

Linje 2, 3, 4, 7 och 8

På dessa linjer blir det något glesare mellan avgångarna klockan 21.00-23.30 på vardagar och på några av linjerna blir det något glesare mellan avgångarna på lördagsmorgnar och sena lördagskvällar.

Regionbuss (besparing 8,5 mkr)

Linje 100

Busslinje 100 slutar gå mellan Arvika och Karlstad, där Värmlandstrafik också har tågtrafik på sträckan.

Linje 100 mellan Charlottenberg – Åmotsfors – Arvika är kvar.

Under vardagarna går 13 tågavgångar med Värmlandstrafik i vardera riktningen mellan Arvika och Karlstad och tåget stannar även vid dessa stationer: Arvika, Edane, Högboda, Lene, Fagerås, Kil, Karlstad.

Linje 200

Busslinje 200 slutar gå mellan Karlstad och Sunne, där Värmlandstrafik också har tågtrafik på sträckan.

Linje 200 mellan Sunne och Torsby är kvar.

Under vardagarna gå 11 tågavgångar med Värmlandstrafik i vardera riktningen mellan Karlstad och Sunne och tåget stannar även vid dessa stationer: Sunne, Rottneros, Öjervik, Västra Ämtervik, Bäckebron, Frykåsen, Tolita, Kil, Karlstad.

Linje 500

Busslinje 500 mellan Karlstad och Kristinehamn kommer att trafikeras i stort sett utifrån den trafiktäthet som är under sommartidtabellen. Vi minskar trafiken där det är två avgångar i timmen till en avgång i timmen vardagar.

Under vardagarna tas dessa timmesavgångar bort:

  • XX:35 på sträckan Kristinehamn – Karlstad
  • XX:45 på sträckan Karlstad – Kristinehamn

Linje 500 mellan Kristinehamn och Karlskoga är oförändrad.

Under vardagarna går 15 tågavgångar med Värmlandstrafik i vardera riktningen på sträckan Karlstad – Kristinehamn och tåget stannar också på dessa stationer: Karlstad, Välsviken, Väse, Kristinehamn.

Tåg (besparing 5,5 mkr)

Linje 74

Vi tar bort dessa två avgångar:

  • Tåget klockan 18:44 från Karlstad (preliminär tid).
  • Tåget 19:06 från Torsby (preliminär tid).

Ersättningstrafik

Vi beställer mindre ersättningstrafik och våra kunder hänvisas i större grad till nästa avgång eller linjebusstrafiken.

Utökad samplanering

På längre sikt kommer en utökad samplanering av stadstrafik, regionbuss och tåg göras, så att vi ännu bättre kan lösa de luckor som skapats av förändringen. '

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?