Till startsidan
Start /Nyhetsarkiv /Så framtidssäkrar Värmlandstrafik inför tuffare tider

Så framtidssäkrar Värmlandstrafik inför tuffare tider

Med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget som kollektivtrafiken står inför har kollektivtrafiknämnden i Region Värmland nu fattat beslut om flera åtgärder som ska minska Värmlandstrafiks utgifter och höja intäkterna.

Kollektivtrafiknämnden vill med dessa insatser i ett tidigt skede ta ansvar för Värmlandstrafiks verksamhet och Region Värmland som helhet, genom att bidra till en budget i bättre balans.

Vi fortsätter att utveckla framtidens trafik

Värmlandstrafik arbetar dagligen med att effektivisera och utveckla kollektivtrafiken och har flera pilotprojekt och arbeten som pågår för att utforma framtidens kollektivtrafik. Dessa är arbeten som kommer att fortsätta i samma fart och engagemang. Detta eftersom vi är övertygade om att vi genom att utveckla och modernisera kommer att utforma en bättre, attraktivare, smartare och mer kostnadseffektiv kollektivtrafik.

Fler och fler hittar tillbaka till kollektivtrafiken efter pandemin och fler och fler reser med Värmlandstrafiks bussar och tåg. Genom de åtgärder som kollektivtrafiknämnden nu beslutat om har det hållbara resandet fortfarande fina möjligheter att öka i Värmland.

Åtgärder i Värmlandstrafiks trafik

Förändringarna är utformade så att tillgängligheten i länet inte påverkas. Våra invånare kommer fortfarande att kunna resa med vår trafik runt om i Värmland och ingen blir av med sin kollektivtrafik.

Justeringarna har främst gjorts på:

 • Linjer eller turer med få resande.
 • Linjer som kan ersättas med annan kollektivtrafik.
 • Linjer som idag har en mycket hög turtäthet.

På längre sikt kommer en utökad samplanering av stadstrafik, regionbuss och tåg göras, så att vi ännu bättre kan lösa de luckor som skapats av förändringen.

Åtgärder i Värmlandstrafiks biljettpriser

Att justera Värmlandstrafiks biljettpriser kräver kortare handläggningstid än att justera i tidtabeller, vilket gör att insatser är möjliga redan under hösten 2023, som är ett tufft år ekonomiskt för kollektivtrafiken. Justeringar kommer här att göras på enkelbiljetterna och på periodbiljetten Flex 10/60.

 • Enkelbiljett tätort ökas med 5 kronor för alla resenärskategorier.
 • Priset för övriga enkelbiljetter ökas med 2 kronor för alla resenärskategorier.
 • Priset på biljetten Flex 10/60 ökas med 50 kronor för alla resenärskategorier.

Läs mer om prisjusteringen som sker 1 september här.

Frågor och svar

Stadstrafik i Karlstad (besparing 3,1 mkr)

Linje 5

Vi tar bort östra halvan av linjen (Centrum-Alster) under söndagar.

Du som reser från Alster hänvisas till Linje 501 och hållplatsen Lantmannavägen. Övriga destinationer nås med andra stadstrafiklinjer.

Linje 8

Minskad frekvens på hela linjen från 20 minuterstrafik till 30 minuterstrafik vid lågtrafik klockan 9-14.

Linje 11

Vi tar bort söndagstrafik på linjen. Färre avgångar under lågtrafik.

Linje 2, 3, 4, 7 och 8

På dessa linjer blir det något glesare mellan avgångarna kl 21.00-23.30 på vardagar och på några av linjerna blir det något glesare mellan avgångarna på lördagsmorgnar och sena lördagskvällar.

Regionbuss (besparing 8,5 mkr)

Linje 100

Vi tar bort denna linje helt och trafiken ersätts av tågtrafiken på sträckan Karlstad-Arvika.

Linje 200

Vi tar bort linje 200 på sträckan Karlstad – Sunne där vi också har tågtrafik. Linjen mellan Sunne och Torsby är kvar.

Linje 500

Linjen kommer att trafikeras i stort sett utifrån den trafiktäthet som är under sommartidtabellen. Vi minskar trafiken där det är två avgångar i timmen till en avgång i timmen vardagar under större delen av dagen och fyra dubbelturer lördag och söndag. På sträckan Karlstad – Kristinehamn erbjuder Värmlandstrafik över 30 avgångar med tåg och buss. Tillsammans med den kommersiella trafiken finns ett utbud om 45 avgångar i vardera riktningen efter sparförslaget.

Tåg (besparing 5,5 mkr)

Ersättningstrafik

Vi beställer mindre ersättningtrafik och våra kunder hänvisas i större grad till nästa avgång eller övrig busslinjetrafik.

Linje 74

Vi tar bort dessa två avgångar:

 • Tåget klockan 18:44 från Karlstad (preliminär tid)
 • Tåget 19:06 från Torsby (preliminär tid)

Prisjusteringarna kommer att ske 1 september 2023.

Tidtabellsförändringarna kommer att ske vid tidtabellsskiftet i december 2023.

När det kommer till trafiken har vi i första hand försökt att göra åtgärder som påverkar så få resenärer som möjligt. Justeringarna i tidtabellen har främst gjorts på:

 • linjer eller turer med få resande,
 • linjer som kan ersättas med annan kollektivtrafik
 • samt linjer som idag har en mycket hög turtäthet.

Du kommer fortfarande att kunna resa med vår trafik runt om i Värmland och ingen blir av med sin kollektivtrafik. Men med det sagt så kör vi inte en enda onödig linje idag, så det är självfallet så att vi har många resenärer som kommer att påverkas i sin vardag av förändringen. Kanske behöver du hitta en annan restid, linje eller hållplats efter tidtabellsskiftet i december.

Prisjusteringen har gjorts i ett litet steg, där vår tätortsbiljett är den som ökar mest. Värmlandstrafik har dock en av de billigaste tätortsenkelbiljetterna i Sverige.

Värmlandstrafik har enkelt uttryckt två kranar att skruva på för att nå en budget i balans. Den ena handlar om att göra justeringar i vårt trafikutbud, den andra om att justera biljettpriserna. Övriga kostnader inom vår förvaltning är betydligt mindre och ger ett betydligt mindre genomslag.

Parallellt med dessa besparingar görs dock ett flertal insatser inom hela Region Värmland för att hålla nere och minska kostnaderna. Det är exempelvis anställningsstopp för administrativ personal från och med måndag 21 november 2022.

Kollektivtrafikens ekonomi påverkas av en rad omvärldsfaktorer just nu. För kollektivtrafiken är inflationen och ett historiskt högt trafikindex det som påverkar vår ekonomi mest. Dessutom är kollektivtrafiken fortfarande i en lågkonjunktur och återhämtningsfas efter pandemin.

Den ekonomiska situationen är liknande över hela landet och vi ser nu många av våra branschkollegor runt om i regionerna göra åtstramningar och åtgärder i sina verksamheter.

Vi vill med dessa insatser ta tidigt ansvar för Värmlandstrafiks verksamhet och hela Region Värmlands verksamhet, genom att bidra till en budget i bättre balans.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?