Till startsidan
Start /Nyhetsarkiv /Nu justerar Värmlandstrafik enkelbiljettspriserna
Mobilbiljett skannas ombord på buss

Nu justerar Värmlandstrafik enkelbiljettspriserna

Den 1 september genomför Värmlandstrafik den första insatsen för att bidra till att Region Värmlands budget kommer i bättre balans. Den handlar om en justering av biljettpriserna på alla enkelbiljetter samt på periodbiljetten Flex 10/60.

Med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget som kollektivtrafiken och Region Värmland befinner sig i fattade kollektivtrafiknämnden i Region Värmland den 4 juli beslut om flera åtgärder som ska minska Värmlandstrafiks utgifter och höja intäkterna för att ge en budget i bättre balans.

Den första åtgärden som nu görs är en justering av vissa biljettpriser, vilket kommer ske den 1 september.

– Nu handlar det om att se till så att vi fortfarande har en bra och attraktiv kollektivtrafik för alla i Värmland. Att justera biljettpriserna är något som vi kan göra snabbare än att ändra i vår trafik. Gör vi ändringen nu i höst har vi möjlighet att påverka vår budget redan i år, förklarar Elisabeth Björk (V) som är kollektivtrafiknämndens ordförande.

Enkelbiljetter och Flex 10/60

Därför höjer Värmlandstrafik priset för enkelbiljett i tätort med 5 kronor för alla resenärskategorier. Priset för övriga enkelbiljetter höjs med 2 kronor för alla resenärskategorier. Periodbiljetten Flex 10/60 får också en höjning med 50 kronor för alla resenärskategorier.

– Våra enkelbiljetter ligger relativt lågt i pris om vi jämför oss med annan kollektivtrafik runt om i landet. Efter höjningen ligger vi i mittenskiktet nationellt, förklarar David Widlund som är marknadschef på Värmlandstrafik.

I december 2022 sänkte Värmlandstrafik enkelbiljettspriserna som en åtgärd för att få tillbaka resenärer efter pandemin. Nu behöver priserna justeras tillbaka igen. Ordinarie tätortsbiljett gick från att ha kostat 28 kronor till 24 kronor. Nu kommer den att kosta 29 kronor.

– Den stora sänkningen som gjordes på de längre resorna med enkelbiljett går dock inte tillbaka på samma sätt. Där är biljettpriset fortfarande betydligt lägre än 2022 års priser, säger Elisabeth Björk.

Oförändrat i övrigt

Värmlandstrafiks övriga biljettutbud är oförändrat. Det är regionfullmäktige som varje år beslutar om själva ramen för biljettpriser och kollektivtrafiknämnden som sedan beslutar om kollektivtrafikens produkter och priser.

– Vi kommer att se över våra övriga priser och göra fler analyser i höst för att se om vi kan komma att behöva justera priserna ytterligare, förklarar David Widlund.

Fler åtgärder vid tidtabellsskiftet

I samband med tidtabellsskiftet i december kommer Värmlandstrafik att genomföra åtgärder även på trafikutbudet.

Här kan du läsa mer om förändringarna

Varför görs de här åtgärderna?

Kollektivtrafikens ekonomi påverkas av en rad omvärldsfaktorer just nu. För kollektivtrafiken är inflationen och ett historiskt högt trafikindex det som påverkar vår ekonomi mest. Dessutom är kollektivtrafiken fortfarande i en lågkonjunktur och återhämtningsfas efter pandemin.

Den ekonomiska situationen är liknande över hela landet och vi ser nu många av våra branschkollegor runt om i regionerna göra åtstramningar och åtgärder i sina verksamheter.

Vi vill med dessa insatser ta tidigt ansvar för Värmlandstrafiks verksamhet och hela Region Värmlands verksamhet, genom att bidra till en budget i bättre balans.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?